Top billede

 

Generalforsamling i Herlovianersamfundet

Top billede
 • Dato:25-10-21
 • Tid:kl. 18:00 - 20:00
 • Sted:Nørrebro Bryghus Ryesgade 3 2400 København.
 • Pris:100,- kr

Kære medlemmer af Herlovianersamfundet

Som anført i september nummeret af Herlovianeren afholdes Herlovianersamfundets 2021 generalforsamling mandag den 25. oktober 2021 kl 18.00 på Nørrebro Bryghus i Ryesgade 3, 2400 København.

 

Dagsorden er som følger: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning - Herunder Herlovianersamfundets legater.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for 2021 og fastlæggelse af kontigent for 2022.
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og decisor, med suppleanter.
 7. Eventuelt

 

Vedrørende punkt 1 vil bestyrelsen foreslå at advokat Michael Plet Steffensen ´75 vælges til dirigent.

Vi har vanen tro inviteret en æresgæst og taler, nemlig tidligere Rektor Klaus Eusebius Jacobsen. Klaus vil efter den officielle generalforsamling give et indlæg med observationer fra sin tid som rektor, og tiden derefter. Klaus har fået frit lejde til at tale om hvad han synes skal frem …. Det skal nok blive muntert!

 

Aftenen afsluttes med smørrebrød, øl + vand og hyggeligt samvær.

 

Af hensyn til køkkenet, så venligst meddel din deltagelse i bespisningen til næstformandskvinde Aase Randstoft ´74, helst på mail aaserandstoft@tdcadsl.dk eller per sms på 5170 4262, senest onsdag den 20. oktober. Hvis du ikke er tilmeldt får du ikke noget at spise eller drikke!!! Så husk det nu.

 

Denne del af aftenen koster 100 danske kroner per snude. Betales i kontanter (1 styk 100 krones seddel) på aftenen, eller bedre sendes på forhånd eller på aftenen via Mobile Pay til 51 70 42 62 (Aase Randstoft) med mærket HSGF.

 

På bestyrelsens vegne

 

Lars Thuesen ´74

Formand


Persondata information