Top billede

 

Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling

Top billede
  • Dato:13-03-18
  • Tid:kl. 18:00 - 00:00
  • Sted:Nørrebro Bryghus Ryesgade 3 2300 København N
  •   

Aftenens program:


1. Generalforsamling


2. Indlæg ved Helge Kastrup ('66) over emnet
Livet på Jorden og i Solsystemet
I foredraget gennemgås først Jordens historie i de første 13,799 milliader
år - den første tredjedel af perioden var Solsystemet slet ikke skabt.
Der slås ned på ca. 30 punkter, hvor der skete afgørende ændringer så
som det første kendte liv opstår, masseudryddelser, de første blomster
fremkommer osv. Derefter ser vi på samme forløb ud fra en anden tidsskala.
Så følger en række udvalgte glimt fra det nuværende solsystem
hovedsageligt baseret på fortolkede billeder taget fra rumsonder.Herunder
diskuteres fire andre steder, hvor der i princippet kan eksistere liv.
Det hele illustreres med en række flotte billeder.


3. Let traktement inkl. 1 øl/vand for kr. 100 (medbring kontanter)


4. Socialt samvær


Dagsorden for generalforsamlingen - jf. vedtægterne
1 Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til
godkendelse
4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse
af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes
5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor, decisor og suppleanter
7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse (tirsdag 20. februar).
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.


OBS!
Tilmelding til den kulinariske del (til 100 kr) af aftenens
program skal ske senest mandag den 5. marts til:
Aase Randstoft ('74) - mail: aaserandstoft@tdcadsl.dk


Persondata information