Top billede

 

Skattefradrag

Sådan opnår du fradragsret for din donation

  • Fra 2012 bortfaldte bundgrænsen vedr. fradrag. Derfor er det nu muligt, uanset donationens størrelse, at opnå skattemæssig fradragsret for beløbet.

 

  • Herlufsholm står for indberetningen af din donation til SKAT. Du skal blot oplyse dit CPR-nummer i forbindelse med donationen, og herefter vil fradraget automatisk fremgå af din næste årsopgørelse.

 

Fradragsbeløb

Fra 1. januar 2019 er fradragsretten for gaver til almene velgørende foreninger forhøjet til 16.300 kr. Det maksimale fradragsberettigede beløb i 2019 er derfor 16.300 kr. pr. år. (fordelt på en eller flere modtagere). Det nævnte maksimale beløb reguleres årligt efter personskatteloven. Fra 2012 gælder der nye fradragsregler, derfor er det nu muligt at opnå skattemæssig fradragsret for beløb over en krone. Der er derfor ikke som tidligere en bundgrænse på 500 kr.

 

Oplys dit CPR-nummer og Herlufsholm klarer resten

For at opnå skattefradrag skal skolen have oplyst dit CPR-nummer. Såfremt man ønsker skattemæssigt fradrag for en donation, bedes CPR-nummer derfor oplyst samtidig med indbetalingen, og herefter vil fradraget automatisk fremgå af din næste årsopgørelse.


Persondata information