Top billede

 

Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat

 

'Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat (en andel af "Fonden Herlufsholm Skoles Legater")

 

Herlufsholm disponerer over et rejselegat, som årligt uddeler ca. 40.000 kr. til støtte for videreuddannelse i udlandet. De årlige uddelinger sker i legatportioner af varierende størrelse og kun efter ansøgning.

Legatet bestyres af forstanderen for Herlufsholm Skole og Gods. Forudsætningerne for modtagelse af legatet er:

  • at man er student fra Herlufsholm Skole;
  • at man har afsluttet embedseksamen el. lignende ved Københavns Universitet eller Polyteknisk   Læreanstalt (nu DTU);
  • at man ikke er over 35 år;
  • at man vil anvende stipendiet til videreuddannelse i udlandet.

 

Ansøgninger sendes til:           

Fonden Herlufsholm Skoles legater

Herlufsholm Skole og Gods

Herlufsholm Allé 170

4700 Næstved

Att.: direktør Tim Petersen

 

Ansøgningen skal indeholde:

1) Kopi af eksamensbevis fra Herlufsholm.

2) Kopi af bevis på afsluttet dansk studium.

3) Kopi af bekræftelse på optagelse på studium i udlandet.

4) Kortfattet beskrivelse af studiet i udlandet, herunder normeret studietid.

5) Budget for gennemførelse af videreuddannelsen i udlandet med oplysning om dels ansøgninger om støtte fra anden side, dels tilsagn om sådan støtte.

Herudover kan der evt. vedlægges kopi af anbefalingsskrivelser eller lignende, som kan understøtte ansøgningen. I selve ansøgningen anføres begrundelse for ansøgningen, for valg af studium og baggrunden for den planlagte videreuddannelse.

 


Persondata information