Top billede

 

Fugleskydning aflyst for gæster

Fugleskydning aflyst for gæster
20aug 2020

Kære Gammelherlovianere

Skoleåret er nu kommet godt i gang, og diplene er faldet til på skolen - til trods for, at aktuelle retningslinjer forhindrer fester og andre sociale aktiviteter på tværs af klasser og elevgårde. Vi har været tvunget til at gentænke vores introduktionsprogram - så aktiviteter, der i tidligere skoleår har været tilrettelagt på tværs, har i år skullet afvikles inden for rammerne af de eksisterende retningslinjer til forebyggelse af smittespredning. Det samme gælder for skolens Fugleskydning den 5. september. I samarbejde med elevernes Fugleskydningsudvalg har vi heldigvis fundet en model, hvor Fugleskydningen kan afvikles for hver klasse som en aktivitetsdag, hvor så mange af de traditionelle Fugleskydningselementer som muligt vil indgå i en tilpasset form. Aftenens Fugleskydningsbal må desværre aflyses.

Da vi i foråret planlagde Fugleskydningen til afvikling i september, var det i håb om, at smittespredningen i Danmark ville være så meget under kontrol, at forsamlingsforbuddet ikke længere ville være gældende. Som bekendt er dette ikke tilfældet, idet forsamlingsforbuddet fortsat forventes at være på maksimalt 100 personer. Derfor vil det desværre ikke være muligt for andre end skolens diple og medarbejdere at deltage i årets Fugleskydning.

Fugleskydningsdagen er en dag, som mange diple, forældre, gammelherlovianere og medarbejdere har glædet sig til, og jeg er ked af, at vi i år må skuffe mange! Samtidig glæder jeg mig over, at det er lykkedes elevernes Fugleskydningsudvalg og os at sammensætte et program for skolens diple, der indeholder flere centrale elementer fra den traditionelle Fugleskydning - herunder procession, skydning og kagebord - trods de svære omstændigheder.

Jeg beder om jeres forståelse for, at vi i den nuværende situation ikke kan modtage gæster på Fugleskydningsdagen. Dette er en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre dagens aktiviteter for skolens diple under de gældende retningslinjer. Vi håber, at omstændighederne senere på skoleåret tillader os at igangsætte supplerende aktiviteter for både diple, forældre og gammelherlovianere - til gavn for den fællesskabsfølelse, vi sætter så højt her på Herlufsholm.

 

Med venlig hilsen

Heis


Persondata information