Støt Herlufsholms skoleudvikling

Klik på en af nedenstående donationsmuligheder for at støtte Herlufsholm. 

 

BS              Mobilepay

Støt med et fast                          Støt via MobilePay    
bidrag                                     

 

 Testamente _70301e                 Danske _bank         

Testamentér til                           Støt via bankoverførsel
Herlufsholm  

      

Hvorfor støtte Herlufsholm?

Som privat skole henvises Herlufsholm til selv at skabe grundlag for finansieringen af skolens udvikling. Da vi ønsker at yde tilskud til forældrebetalingen for egnede elever med begrænsede midler, tillader skolens drift desværre ikke samtidig væsentlig finansiering af skolens udvikling.

Når man donerer et bidrag til skolen, er man med til at sikre, at skolen også i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og trygge rammer, sideløbende med lærerige og udfordrende undervisnings- og fritidsaktiviteter. Derved bliver skolen i stand til at opfylde sin vision om at være en dansk skole i verdensklasse og give eleverne den bedst mulige forberedelse til deres videre forløb.

 

Dit bidrag har stor betydning for skolen!

Skolen skal årligt modtage 101 donationer på 200 kr. eller derover for at bevare sin almennyttige status, som i anden sammenhæng har stor betydning for skolens økonomi. Derfor vil det være til stor hjælp, hvis du har mulighed for at støtte skolen med et fast bidrag, så vi hvert år er sikret de 101 donationer der kræves. Donationerne går til skolens generelle udviklingsprojekter.

Enhver donation - uanset størrelse - modtager vi dog med glæde og taknemmelighed. Selv små beløb kan have stor betydning! Mange donationer er et godt signal til de store fonde om, at der er bred opbakning omkring skolens projekter.

 

Skattefradrag

Fra 2012 bortfaldt bundgrænsen vedr. fradrag. Derfor er det nu muligt, uanset donationens størrelse, at opnå skattemæssig fradragsret for beløbet. Herlufsholm står for indberetningen af donationen til SKAT. Du skal blot oplyse CPR-nummer i forbindelse med donationen, og herefter vil fradraget automatisk fremgå af donorens næste årsopgørelse. Læs mere om skattefradrag HER

 

Klik HER for at se, hvem der har støttet Herlufsholm

 

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Herlufsholm Alumni


Persondata information