Det litterære

Det litterære

En af Herlovianersamfundets vigtigste aktiviteter er udgivelsen af Herlovianeren, der så dagens lys i 1923 og som siden er udkommet regelmæssigt 4 gange årligt.

Herlovianeren er et vigtigt led i Samfundets virke.

Personalia er bladets blikfang. Personaliasiderne står sidst i bladet – og læses først.

Bøger til salg om Herlovianere & Herlufsholm:

Dimitterede, 6. bind (årgang 1893 – 1993) udkom i 1996 med mere end 3.000 biografier af 101 års studenter fra Herlufsholm.

Herlovianersamfundet i 150 år 1850 – 2000, vores jubilæumsbog på 365 sider med mange illustrationer, giver – med hovedvægten på 1900-tallets sidste halvdel – en omfattende og underholdende beskrivelse af Herlovianersamfundets og Herlufsholms historie. Bogen, der udkom i 2003, kan købes hos boghandlerne for 299 kr, bestilles hos Thaning & Appel.

"Mig og Herluf Trolle" en kostskoledrengs erindringer af John Hjarsø ('52).

"Et helt liv" fotografisk bogværk og en smuk beretning om Herlufsholm Kostskole af Suste Bonnén udgivet i oktober 2004. Bogen er i stort format 23 x 29, og på i alt 160 rigt illustrerede sider. Bogen er med elegant helbind med skolens våbenskjold i præg og med smudsomslag og trykt i farver. Kan købes hos boghandlerne for 298 kr. bestilles hos Gads forlag.

"Andet end blot skygger" En dansk-amerikaners refleksioner 1961-71. Erik Langkjær ('44) har med "Andet end blot skygger" begået en bog med lidt - og her ikke alt for lyserødt - om sine syv år på Herlufsholm, lidt om sine russiske aneer på mødrene side, men for langt størstedelens vedkommende om de samtidige historiske og kulturelle begivenheder, der optog sindene i tressernes USA, hvor Langkjær tilbragte de sidste ti år af 25 års ophold. Man lytter med intens interesse til de samtaler, forfatteren fører med sig selv om filosofiske, politiske og litterære emner, eller når der berettes om kendte personligheder, han som forlagsredaktør møder på sin vej. Et eksempel på en af de mange eksistentielle overvejelser: "Gavmildhedens ånd er den frugt, hvis hårde kerne er proportionssansen". - Der skal lyde et varmt til lykke til Herlovianerens fremragende redaktør - Christian de Jonquières ('68).

"En bog sjælden i sin art" - Johs. H. Christensen, sognepræst, kritiker ved Jyllands-Posten.

"En meget spændende bog" - Ole Grünbaum.
320 sider, ill. Favørpris 219 kr. inkl. moms og forsendelse. Bestilling sker ved henvendelse til Forlaget'94 på tlf. 8747 0020. Nævn Herlovianeren!