Testamentering af arv til Herlufsholm

testamente_70301e.jpg
Hvorfor oprette et testamente?

Arveloven blev ændret i 2008, så den i højere grad tilgodeser tidens ændrede familiemønstre. Ved at skrive et testamente kan du ifølge den nye arvelov disponere over en større del af formuen end der tidligere var mulighed for.

Derved sikrer du dig selv og dine efterladte juridisk og du bestemmer, hvordan din arv skal fordeles.

 

Støt Herlufsholm! Spar statsafgifter! Hjælp dine arvinger!

Almennyttige og velgørende organisationer er fritaget for bo- eller tillægsboafgift af den arv, de måtte modtage. Da Herlufsholm er godkendt som en almennyttig organisation, er Herlufsholm også fritaget for betaling af boafgift (arveafgift) til staten, når en person vælger at indsætte Herlufsholm som arving i sit testamente.

Begunstigelsen af Herlufsholm sker ikke i "konkurrence" med de retmæssige arvinger (børn, niecer mv.), men i forhold til afgiften. Hvis der i testamentet bestemmes, at arv skal udredes fri for afgifter, og Herlufsholm samtidig indsættes som arving, betaler Herlufsholm boafgifter for arvingerne ud af den del, Herlufsholm arver. Det beløb, der herefter er tilbage, udbetales til Herlufsholm, som ellers ville være tilfaldet staten. Det vil derfor sige, at på grund af den måde, som bo- og tillægsboafgiften beregnes på, er det muligt at testamentere arven til sine arvinger (som normalt), samtidig med at Herlufsholm begunstiges, uden at arven til andre arvinger reduceres.

Det beløb Herlufsholm vil kunne få udbetalt, efter betaling af de øvrige arvingers boafgifter, svarer til boafgift af boafgiften. Denne "besparelse" vil i nogle tilfælde også kunne deles mellem Herlufsholm og arvingerne. Således vil arvingerne kunne få mere udbetalt efter boafgift end under normale omstændigheder.

Metoden beskrevet ovenfor kan illustreres ved nogle regneeksempler SE HER

 

Hvad går mit bidrag til?

Hvis du betænker Herlufsholm Skole i dit testamente, vil dine penge gå til at sikre, at skolen også i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og trygge rammer, sideløbende med lærerige og udfordrende undervisnings- og fritidsaktiviteter. Derved bliver skolen i stand til at opfylde sin vision om at være en dansk skole i verdensklasse, og give eleverne den bedst mulige forberedelse til deres videre forløb.

 

Kontakt Herlufsholm

Jeg vil gerne høre mere om muligheden for at testamentere min arv til Herlufsholm

HER