Skattefradrag for din donation

Skat

Sådan opnår du fradragsret for din donation

  • Fra 2012 bortfaldt bundgrænsen vedr. fradrag. Derfor er det nu muligt, uanset donationens størrelse, at opnå skattemæssig fradragsret for beløbet.

 

  • Herlufsholm står for indberetningen af din donation til SKAT. Du skal blot oplyse dit CPR-nummer i forbindelse med donationen, og herefter vil fradraget automatisk fremgå af Deres næste årsopgørelse.

 

Fradragsbeløb

Fra 1. januar 2021 er fradragsretten for gaver til almene velgørende foreninger forhøjet til 17.000 kr. og det maksimale fradragsberettigede beløb er derfor 17.000 kr. pr. år. Det nævnte maksimale beløb reguleres årligt efter personskatteloven. Fra 2012 gælder der nye fradragsregler, derfor er det nu muligt at opnå skattemæssig fradragsret for beløb over en krone. Der er derfor ikke som tidligere en bundgrænse på 500 kr.

 

Oplys dit CPR-nummer og Herlufsholm klarer resten

Såfremt man ønsker skattemæssigt fradrag for en donation, bedes CPR-nummer derfor oplyst samtidig med indbetalingen, og herefter vil fradraget automatisk fremgå af din næste årsopgørelse.

Som donator behandler vi, udover dit navn og kontaktoplysninger, også konto- og registreringsnummer samt dit CPR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette din donation til SKAT.

Vi opbevarer dine personoplysninger indeværende år plus 5 år fra din seneste donation i henhold til bogføringsloven