Støt Herlufsholm

Skolen er godkendt efter Ligningslovens § 8A, hvilket vil sige, at den er anerkendt som en almennyttig organisation. Dette medfører bl.a., at eventuelle gavegivere kan opnå skattefradrag for gaver til skolen - og derudover kan skolen opnå en momskompensation, der er ganske betydningsfuld for skolens økonomi.

For at bevare denne status som almennyttig organisation kræver det, at der årligt modtages mindst 100 donationer af 200 kr. Desuden er bred støtte et godt signal når der søges om fondsstøtte.

Derfor har vi brug for din hjælp!

Du har mulighed for at støtte skolens udviklingsprojekter via MobilePay på 129850 eller benytte formularen HER, hvor du ligeledes har mulighed for at tilmelde dig til Betalingsservice så du automatisk donerer et valgfrit beløb årligt. Ifølge nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet skal alle donationer opgives til SKAT med fulde navn og adresse. Det er dog stadig muligt at være anonym på hjemmeside mv. noter blot dette nederst i formularen.

Hvis du ønsker at få skattemæssigt fradrag i Danmark for din donation har vi brug for dit CPR-nummer. Som donator behandler vi, udover dit navn og kontaktoplysninger, også konto- og registreringsnummer samt dit CPR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette din donation til SKAT.

Vi opbevarer dine personoplysninger indeværende år plus 5 år fra din seneste donation i henhold til bogføringsloven

På forhånd tak for din forståelse og hjælp!