Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat

Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat (en andel af "Fonden Herlufsholm Skoles Legater")

 

Herlufsholm disponerer over et rejselegat, som årligt uddeler ca. 40.000 kr. til støtte for videreuddannelse i udlandet. De årlige uddelinger sker i legatportioner af varierende størrelse og kun efter ansøgning.

Legatet bestyres af forstanderen for Herlufsholm Skole og Gods. Forudsætningerne for modtagelse af legatet er:

  • at man er student fra Herlufsholm Skole;
  • at man har afsluttet embedseksamen el. lignende ved Københavns Universitet eller Polyteknisk   Læreanstalt (nu DTU);
  • at man ikke er over 35 år;
  • at man vil anvende stipendiet til videreuddannelse i udlandet.

 

Ansøgninger sendes til:           

Fonden Herlufsholm Skoles legater
Herlufsholm Skole og Gods
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
Att.: direktør Tim Petersen

E-mail: direktionen@herlufsholm.dk

 

Ansøgningen skal indeholde:

1) Kopi af eksamensbevis fra Herlufsholm.

2) Kopi af bevis på afsluttet dansk studium.

3) Kopi af bekræftelse på optagelse på studium i udlandet.

4) Kortfattet beskrivelse af studiet i udlandet, herunder normeret studietid.

5) Budget for gennemførelse af videreuddannelsen i udlandet med oplysning om dels ansøgninger om støtte fra anden side, dels tilsagn om sådan støtte.

Herudover kan der evt. vedlægges kopi af anbefalingsskrivelser eller lignende, som kan understøtte ansøgningen. I selve ansøgningen anføres begrundelse for ansøgningen, for valg af studium og baggrunden for den planlagte videreuddannelse. Løbende ansøgningsfrist.