Legater

Som gammelherlovianer kan du søge en række fonde.

For at gøre det let for dig kan du se listen af fonde som støtter Gammelherlovianere herunder: 

 

Lis og Svend Foghs Fond for støtte til studieophold i udlandet

Ansøgningsskema rekvireres hos advokat Hans Munk Elverdam, 56 21 30 25 (kontortelefon) – og/eller via mail post@elverdam.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Ansøgningsfrist: 30. april og 31. oktober.

 

Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat

Det er muligt for alle Gammelherlovianere der er dimitteret fra Herlufsholm at ansøge Nicolaj H. Knudtzons Rejsestipendielegat, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • at man er student fra Herlufsholm Skole;
 • at man har afsluttet embedseksamen el. lignende ved Københavns Universitet eller Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU);
 • at man ikke er over 35 år;
 • at man vil anvende stipendiet til videreuddannelse i udlandet.

Ansøgning for 2020 fremsendes hurtigst muligt.

 

Læs mere om formalia mv. HER

 

Herlovianersamfundets Legater

Kriteriet for uddeling af Herlovianersamfundets Legater er: 

 • Betalt medlemskab af Herlovianersamfundet.

 

Legatets formål er: 

 • at støtte trængende studerende fra Herlufsholm Skole,
 • at støtte gamle herlovianere samt efterladte ægtefæller og/eller børn efter afdøde herlovianere, som er i trang,
 • at yde hjælp til udgivelse af litterære og/eller videnskabelige værker af en herlovianer,
 • og at yde støtte til andre formål, der falder ind under Herlovianersamfundets virke.

 

Herlovianersamfundets Legater er en sammenlægning af følgende 14 mindre legater:

 • Sognepræst af Longelse-Fuglsbølle Niels Peter Nielsens Mindelegat
 • Overlærer Albert Leth's Legat
 • Stud.med. Knud Høgsberg Petersens Mindelegat
 • Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat
 • Pastor emeritus R.C.I. Schades Legat for trængende theologiske Studenter, dimitterede fra Herlufsholm Skole
 • Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat
 • Valdemar Clausen Hansens Legat for tidligere Herlovianere
 • Legat til understøttelse af afdøde Herlovianeres trængende efterladte
 • Oluf Halls Legat til Herlovianersamfundet
 • Apoteker Johan Sanders Studielegat for Herlovianere
 • Læge Kristian Henrik Johnsens Legat for en tidligere discipel i Herlufsholms kostskole, hans enke eller barn
 • Kammerherre Sophus Hennings Boglegat
 • Den gamle Overlærers Legat til Støtte særligt for Herlovianeres Enker eller Døtre

Efter fundatsens § 4 kan legatet modtage bidrag fra gamle Herlovianere og andre venner af Herlufsholm. Sådanne bidrag tillægges fondens kapital, medmindre det af testator eller giver er bestemt, at midlerne skal anvendes til uddeling.

Ansøgningsfrist: 1. september

Ansøgningsskema rekvireres hos legatudvalgsformand Aase Randstoft (’74), Duevej 24, 6., 2000 Frederiksberg, med frankeret svarkuvert eller på mail: aaserandstoft@tdcadsl.dk