Herlovianersamfundets Handelsbetingelser

Ved accept af handelsbetingelserne erklærer brugeren sig indforstået med de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår.

1. MEDLEMSKAB AF HERLOVIANERSAMFUNDET

Alle Gammelherlovianere (personer som har været elever på Herlufsholm Skole) kan få gratis adgang til sitet www.alumni.herlufsholm.dk via et brugernavn og adgangskode. Alle, som i november 2012 var tilmeldt Herlufsholm Alumni har pr. email fået tilsendt et brugernavn og en adgangskode og kan derefter logge ind på netværket. 

Herlufsholm Skole og Gods har i samarbejde med Herlovianersamfundet videreudviklet alumninetværket således, at håndtering af kontingenter og medlemsskaber til Herlovianersamfundet og disses arrangementer administreres gennem sitet www.alumni.herlufsholm.dk.

Juridiske betingelser for brug af netværket

Herlovianersamfundet, Herlufsholm Alumni, vore redaktører eller andre bidragydere til generelt materiale på netværket kan ikke direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer.

Alle rettigheder til indhold på sitet tilhører Herlufsholm Alumni og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden skriftlig tilladelse. Det er dog tilladt at printe materiale ud til eget ikke-forretningsmæssig brug, såfremt at der ikke redigeres i materialet.

Brugerne må ikke oprette medlemsskaber til Herlovianersamfundet i andres navn, ligesom at brugerne ikke må udgive sig for en anden eller bruge urigtige data, når Alumninetværket og dermed Herlovianersamfundets sites anvendes.

Herlufsholm Alumni og Herlovianersamfundet påtager sig ikke yderligere ansvar end, hvad skolen er forpligtet til efter dansk ret. Det forudsættes, at brugeren er bekendt med sitets handelsbetingelser, som altid vil være annonceret på forsiden under "Handelsbetingelser".

 

2. PRODUKTER

Gammelherlovianere der er medlem af Herlufsholm Alumni har mulighed for tilmelde sig Herlovianersamfundet via www.alumni.herlufsholm.dk. Her er der mulighed for at betale for det årlige kontingent eller betale for et evighedskontingent,som tilpasses medlemmets alder. Desuden er det muligt at betale for enkelte arrangementer via det elektroniske betalingsmodul. 

Når medlemmet første gang har betalt sit kontingent via det elektroniske betalingsmodul, vil denne fremadrettet modtage en opkrævning fra Betalingsservice til indbetalingen af kontingentet.  

Efter tilmelding og betaling vil brugeren i alle tilfælde modtage en bekræftelse på tilmeldingen samt en ordrebekræftelse på købet til den oplyste E-mail.

Medlemmet kan til hver en tid opsige sit kontingent med en måneds varsel. Opsigelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til jaz@herlufsholm.dk, pr. post, eller ved at benytte kontaktformularen, som findes på alumni.herlufsholm.dk.

Medlemsskabet fortsætter, indtil det opsiges jf. ovenstående vilkår.

 

 

3. FORTROLIGHED

Herlufsholm Alumni og Herlovianersamfundet er forpligtet til at behandle dokumenter, tekniske oplysninger, personlige oplysninger samt øvrige oplysninger, som medlemmet måtte meddele Herlufsholm Alumni og Herlovianersamfundet forud for eller efter indgåelsen af Handelsbetingelserne, fortroligt. Herlufsholm Alumni træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af Handelsbetingelserne, ligesom Herlufsholm Skole pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

Alle personlige oplysninger opbevares i en lukket database hos Herlufsholm Alumni, og vil udelukkende blive brugt internt på Herlufsholm Skole og til henvendelse i forbindelse med informationsmateriale, indbretening af fradrag til SKAT og oprettelse af Betalingsaftaler mv. 

Oplysninger afgivet til Herlufsholm Alumni videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, med mindre at brugeren har givet tilladelse til det. Herlufsholm Alumni registrerer ingen personfølsomme oplysninger, som der ikke er givet tilsagn om.

Når brugerne er registeret hos Herlufsholm Alumni, har de altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dem.

 

4. PRISER OG BETALINGER

Såfremt arrangementer mv. tegnes til en rabatteret pris, eksempelvis som et led i en kampagne, gælder den rabatterede pris alene i den angivet periode, med mindre andet er oplyst.

Hvis de tjenester, brugeren har tilmeldt sig, på et tidspunkt får ændret momsstatus eller pålægges anden afgift, forbeholder Herlufsholm Alumni og Herloviansamfundet sig ret til at ændre de løbende opkrævede beløb tilsvarende med varsel på 30 dage.

Alle priser er i danske kroner, og Herlovianersamfundet opkræver et betalingsgebyr som betales til og som er fastsat af Nets ved tilmelding til Herlovianersamfundet eller i forbindelse med tilmelding til et arrangement.

Betalinger og sikkerhed

Aftaler om medlemsskab eller betaling til at arrangement på www.alumni.herlufsholm.dk anses for endeligt indgået, når bestillingen er gennemført.

Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du opnår mulighed for at afvise din betaling, ved modtagelse af betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dataudveksling i forbindelse med alle transaktioner er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan se disse.

Herlufsholm Alumni anvender et DIBS-betalingsmodul. Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikkert og certificeret af VISA og Mastercard. Oplysningerne, som indtastes, bliver krypteret, og det betyder, at du og PBS er de eneste, som kan læse oplysningerne. Herlufsholm Alumni har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.

Kriterier for at gennemføre transaktioner med kortindehavers kortnummer

Ved tilmelding til Herlovianersamfundet accepterer du, at Herlufsholm Alumni må trække det aftalte beløb.

Betalingsmuligheder der accepteres:

På alumni.herlufsholm.dk har donor mulighed for at foretage betalinger med følgende kreditkort:

  • Dankort / VISA- Dankort
  • Diners Club
  • Mastercard
  • VISA
  • JCB
  • American Express 
  • Enkelte VISA Electron kreditkort.

Herlovianersamfundet tilbyder ikke gebyrfri betaling med kreditkort

5. FORTRYDELSESRET

Alle køb på alumni.herlufsholm.dk giver 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du har betalt for produktet. Udnyttelse af fortrydelsesretten kan ske ved at henvendelse til Alumni administrationen - se nedenfor.

Forbehold for Ændringer: 
Herlufsholm Alumni og Herlovianersamfundet forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der forekomme ændringer.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer.

Reklamation

Ud over den angivne fortrydelsesret er det ikke muligt at få sine penge retur produkterne på www.alumni.herlufsholm.dk.

6. LOVVALG OG VÆRNETING

Ved accept af Handelsbetingelserne accepteres det, at aftalen er underlagt dansk ret, og eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole.

7. ADMINISTRATION

Administration af Alumninetværket herunder medlemskaber, donationer arrangementer mv. foretaget på alumni.herlufsholm.dk administreres af: Herlufsholm Skole og Gods, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved, CVR nr.: 85896318

Spørgsmål eller andet skal ske til:

Herlufsholm Skole og Gods

Att: Herlufsholm Alumni

Herlufsholm Allé 170

4700 Næstved

Tlf.: +45 55 35 75 01

E-mail: alumni@herlufsholm.dk

Betingelserne er gældende fra d. 1. december 2014.