Elevernes forældre "arbejder" for Herlufsholm

Spinningarrangement.jpg
14 dec 2010

I 2010 blev der nedsat en gruppe af forældrerepræsentanter, der skulle arbejde med ideer om, hvorledes forældrene og de enkelte klasse kunne hjælpe til med at skabe bedre økonomiske betingelser for skolen. Skolen er naturligvis til stadighed meget interesseret i at modtage pengegaver og andre gaver til de mange byggeprojekter og undervisningsprojekter på skolen samt til arrangementer (f.eks. sponsorering af vin til skolens fester, IT-udstyr mm.), men i Forældre Fundraisinggruppen er der i stedet blevet fokuseret på to hovedformål:

  • Lokale indsamlinger til en årgangs eller en klasses aktiviteter
  • Indsamlinger til at drive Round Square aktiviteter i forbindelse med rejser mv.

Derfor blev der på initiativ af Forældre Fundraisinggruppen lørdag den 25. september 2010 afholdt et spinning sponsorarrangement, hvor de enkelte "spinnere" i løbet af en time skulle køre så langt som muligt. Forskellige sponsorer havde i forvejen doneret et antal kroner pr. kørt km.

Resultatet blev, at der på denne time blev kørt 122.000 kr. ind til skolen. Pengene går til Elevernes Rejsefond så vi kan støtte elevernes deltagelse i udvekslinger, konference og studieture. I alt kørte de 10 "cyklister" med Rektor i spidsen 425 km. under de mange tilskueres jubel. Ikke mindst eleverne nød at se ledelsen svede!

Længst af alle kørte Marc Myllerup fra 3.a. Marc kørte 49,22 km.

Arrangementet var derfor en stor succes og derfor forventer Forældre Fundraisinggruppen også igen at planlægge lignende arrangementer til fordel for eleverne.