Ny international grundskole på Herlufsholm

153Q9478.jpg
08 apr 2010

Herlufsholm Skole har med stor succes i mange år udbudt den internationale studentereksamen IB, og nu har skolen fulgt op med at starte en international 8. og efterfølgende 9. klasse. Ved dette års skolestart er de første 8.klasses elever startet.

Forud for elevernes start er Herlufsholm Skole blevet godkendt som 'Cambridge International Centre' af University of Cambridge International Examinations (CIE), som er verdens største udbyder af internationale eksaminer for unge og anerkendt verden over af både de internationale uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Som elev i skolens internationale 8. klasse har man følgende fag: English, Mathematics, Science, History og Tysk eller Fransk som fremmedsprog. Derudover vil danskundervisning være obligatorisk, med ca. 3 ugentlige dansktimer, hvor niveauet tilpasses den enkeltes danskkundskaber. Billedkunst og Idræt forgår på tværs af alle skolens 8. klasser, for også at integrere de internationale elever i grundskolen. Den internationale klasse deltager ligeledes i lejrskolen med de øvrige 8. klasser.

Underviserne i de to klasser har alle enten engelsk som modersmål eller har en international skolegang/undervisningserfaring med sig. Engelskundervisningen varetages f.eks. af Jocelyn Chapman Pedersen, som har undervist i mere end 20 år, kommer fra New Zealand og som gennem en årrække har varetaget English House for 6. og 7. klasse, og Herlufsholms særlige hold med 'English native speakers' i grundskolen. Mathematics varetages af Richard Hannon fra England og History varetages af Jim Bushby, også fra England. Begge har flere års erfaring med undervisning i CIE-systemet.

Når eleverne afslutter den internationale 9. klasse (IGCSE), kan de fortsætte i den 1-årige Pre-IB og derefter den 2-årige IB på Herlufsholm. Det nye uddannelsestilbud er tiltænkt børn af forældre med en dansk tilknytning, men f.eks. internationalt bopæl og karriere. Ydermere vil det også være et tilbud til børn af udlændinge, som arbejder i internationale virksomheder i Danmark.

Man kan læse mere om CIE og underviserne der er tilknyttet fra Herlufsholm på www.herlufsholm.dk under Uddannelser og International grundskole. CIE-koordinator Trine Røntorp kan træffes via tlr@herlufsholm.dk