Den kongelige fond mfl. donerer til Herlufsholm kirke

antependium.jpg
31 aug 2011

Det er en stor glæde, at Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Herlufsholm Sognefond, Menighedsrådenes Fond til Udsmykning af Danske Kirker sammen med Herlufsholm har bevilliget tilsammen i alt kr. 504.000 til udskiftning af de faste tekstiler i Herlufsholm Kirke. Donationerne har muliggjort igangsættelsen af den første etape af projektet, som er udarbejdelsen af i alt fire nye antependier, hvoraf det første antependium (grønt) er blevet opsat i Herlufsholm Kirke. Projektet omfatter desuden nye kor-og podietæpper samt en ny løber. Restfinansieringsbehovet for projektet er efter donationerne kr. 1.307.800. Arbejdet forestås af kunstneren Martin Nannestad Jørgensen.

Antependierne og de nye kor-og podietæpper forventes færdiggjort i 2014, idet det samlede projekt senest skal stå færdigt i januar 2016, hvor Herluf Trolles 500 års fødselsdag fejres.