Fin placering til Herlufsholm

153Q9478.jpg
14 jun 2011

Undervisningsministeriet har offentliggjort eksamensresultaterne for 2010. Her fremgår det, at Herlufsholm med et resultat på 7,33 indtager en flot delt 18. plads blandt samtlige gymnasier i Danmark. Resultatet er en klar fremgang fra året før, hvor Herlufsholm lå lige omkring landsgennemsnittet på 6,89.

Skolen har i de seneste år iværksat en række initiativer for at forbedre gennemsnittet, og skolen er meget glad for, at arbejdet har haft en positiv effekt på elevernes resultater. Der er især blevet fokuseret på:

  • Det skriftlige arbejde
  • Årskarakterparadokset
  • Kostelevernes tendens til at underpræstere.

Der arbejdes fortsat på alle disse områder, og de nye tal (skønt de er gode) analyseres for at undersøge, om der er områder, hvor der yderligere kan sættes ind.