Fysikum projektet

fysikum.jpg
01 nov 2011

Størstedelen af de danske gymnasier og videregående uddannelser har ikke den nødvendige tilslutning til de naturvidenskabelige fag, hvilket i fremtiden vil give mangel på arbejdskraft og viden indenfor disse områder. Modsat dette har de naturvidenskabelige fag på Herlufsholm stor succes! Flere og flere studerende søger den naturvidenskabelige undervisning samtidig med, at elevtallet på skolen er steget.

For at kunne modsvare denne efterspørgsel ønsker Herlufsholm Skole derfor at foretage en udbygning af Fysikum med tre undervisningslokaler for at kunne rumme det øgede antal elever. Desuden  ønskes biologilokalerne opdateret og moderniseret blandt andet i form af nye laboratoriefaciliteter, så eleverne får eksperimentel adgang til de nyeste metoder og faciliteter, som kan stimulere deres interesse for fagområdet.

Som en privat skole er Herlufsholm Skole henvist til selv at skabe grundlag for finansiering af skolens udviklingsprojekter. Derfor er der stor fokus på fundraising til Fysikum projektet. Det samlede budget er på 21 mio. kr., og med bevillinger fra forskellige fonde er den manglende finansiering på nuværende tidspunkt er ca. 9 mio. kr.

Følgende fonde har givet tilsagn om bevilling til projektet:

  • Knud Højgaards Fond kr. 3,5 mio.
  • Augustinus Fonden kr. 1 mio.
  • Villum Fonden kr. 3 mio.
  • 15. juni Fonden kr. 3,43 mio.
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond kr. 250.000.
  • Lauritzen Fonden kr. 250.000.
  • Fabrikant Chaz. Otzen´s Fond kr. 200.000
  • Dagmar og Leon Levin´s samt C.A. Levin´s Fond kr.100.000
  • Lemvig-Müller Fonden kr. 60.000
Det samlede projekt planlægges udført i 2 etaper, startende med biologi i eksisterende lokaler, hvilket er fuldt finansieret, fra oktober 2011 og afsluttet ultimo 2012. Herefter kan anden etape, som omfatter udvidelsen af Fysikum, iværksættes fra foråret 2012.