Veloverstået gæsteprofessorat på Herlufsholm

ThomasHardergaestprof.jpg
10 mar 2011

På grund af den store succes med sidste års gæsteprofessorat i gymnasiet med matematik professor John Donaldson, har skolen valgt at videreføre konceptet vedrørende gæsteprofessorater.

Dette års gæsteprofessorat var planlagt til at omhandle fagområdet "sprog", som efter gymnasiereformen har fået en svækket position i gymnasiet. For at få en anderledes tilgang til dette års gæsteprofessorat var det ønsket, at præsentere sprog i hhv. en faglig bred ramme for mange elever og en dyb ramme for en snævrere kreds, hvor der var fokus på de særlige talenter. Gæsteprofessoratet skulle således omfatte aktiviteter både i bredden og i dybden.

Det var valgt at indbyde flere gæsteprofessorer til at præsentere forskellige problemstillinger. Eksempelvis var Ulla Terkelsen, Vivienne McKee og Gorm Tortzen indbudt som gæsteprofessorer.

Ideen med bredde- og dybdeprofessorer bar igennem, og eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed og glæde ved forløbet. Den særlige sprogklasse med dybdeprofessorerne har for deltagerne betydet en klart øget indsigt i sprogenes forskellige mekanismer, kommunikativt, æstetisk og systemisk. 

Nogle elevkommentarer til forløbet:

"Jeg har altså overordnet set haft en rigtig god oplevelse med disse gæsteprofessorater. Det har givet mig meget, og min lyst til at udforske sproget - det danske såvel som bekendte og ubekendte fremmedsprog - er blevet pirret gevaldigt." (en elev fra 1g)

"Jeg har fået et nyt indtryk af, hvad sproget er for en størrelse. Det er sproget og den måde vi bruger det på, der i virkeligheden er grundstenen for vores samfund. Det har været spændende at møde en masse mennesker, som har en fælles kompetence; nemlig det at bruge sproget, hvad enten det så er til at oversætte romaner, undervise i latin eller skrive skuespil." (en elev fra 2g)

Rektor og lærergruppen vil snarest finde området for næste års gæsteprofessorat.