Witt-programmet

Elever.jpg
31 aug 2011

Witt-programmet (hjælp til udlandsdanskeres børn med sproglige problemer i dansk) er gået i gang, nu for andet år. 33 elever er blevet screenet, hvilket er 8 flere end sidste år. Screeningerne består af en 2-timers skriftlig prøve for alle, fulgt af individuelle samtaler á ½ times varighed.

Begge ting lægges til grund for en inddeling af eleverne i 2-3 forskellige niveauer, typisk således at der er en gruppe der starter dansk fra grunden, en gruppe der kan noget dansk (fx tale, men ikke skrive godt) samt en gruppe der lige skal have en håndsrækning for at få sproget på plads.

Det er Næstved Sprog- og Integrationscenter der står for både screeninger og undervisning.

Det er Witt familien der har doneret midler til at igangsætte projektet.