Udvikling i skolens præstationer - eksamenskarakterer

Karakterskala.jpg
08 mar 2012

Udvikling i skolens præstationer, målt ved opnåede eksamenskarakterer

Undervisningsministeriet har de seneste år offentliggjort lister over opnåede afgangskarakterer i landets grundskoler og gymnasier. Herlufsholm Skole er rigtig godt placeret i forhold til landsgennemsnittet. Det afspejler en bevidst styrkelse af fagligheden gennem konkrete initiativer. Det er derfor tilfredsstillende, at skolens store fokus på udvikling af det pædagogiske område bærer målbart frugt.

I 2010 offentliggjorde undervisningsministeriet en rangliste over grundskolernes gennemsnitlige afgangskarakterer korrigeret for socio-økonomiske forhold. Her opnåede Herlufsholm Skole en placering som nr. 18 ud af 1571 skoler med 8,4 i karaktergennemsnit mod 6,4 på landsplan.

Efter regeringsskiftet i 2011 offentliggøres ikke en sådan rangliste; men udtræk fra undervisningsministeriets database viser, at grundskolen på Herlufsholm i 2011 fortsat er i toppen blandt gruppen på ca. 5 % bedst placerede.

For de almene gymnasieskoler kan eksamenskaraktererne direkte sammenlignes:

  Herlufsholm Landsgennemsnit Placering
2010 7,3 6,9 18. plads ud af 141 skoler
2011 7,5 7,0 10. plads ud af 137 skoler