Elevprojekt sammen med TV2 Øst

153Q9361.JPG
11 jan 2013

1.b på den nye Samfund & Business studieretning i gymnasiet er i øjeblikket i gang med et spændende projekt sammen med TV2 Øst, hvor de skal lave et magasinprogram, under overskriften "Elevernes Herlufsholm".

Der er i alt 6 grupper i gang med projektet, der laves i samarbejde med Peter Kryger, som er videojournalist på TV2 Øst. Ugens program lagde mandag ud med et besøg hos TV2 Øst, hvor klassen var på besøg nede på tv-stationen. Her fortalte Peter om sin arbejdsdag, om hvordan man skruede et nyhedsindslag sammen, og eleverne fik mulighed for at overvære afviklingen af nyhederne kl. 19.30, hvorefter de fik lejlighed til at stille spørgsmål til studieværten.

Resten af programmet fokuserer på hver enkel gruppes projekter. Tirsdag lavede eleverne aftaler med dem, de vil interviewe i deres indslag, så både elever og lærere på skolen kan involveres, og i løbet af torsdag og fredag filmer de deres indslag.

Selve projektet er et eksamensprojekt, men hvis indslagene bliver gode bliver de måske vist på TV2 Øst og vil desuden blive fremvist til dette års Koncertbal.