Nummer 14 ud af 1166 grundskoler

BRO_20130516_Herluf_skoledag_420.jpg
02 dec 2013

CEPOS har foretaget en ny opgørelse over, hvor gode de 98 kommuner er til at drive deres folkeskoler og få deres skoler til at løfte eleverne. I undersøgelsen er den samlede undervisningseffekt, som er skolernes evne til at løfte deres elever set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, opgjort samlet for alle folkeskolerne i hver kommune.

 
Herlufsholm Skole og Gods indtager med sin grundskole en fornem 14. plads ud af 1166 skoler i undersøgelsen!
 
CEPOS startede undersøgelsen af landets grundskoler i 2006, men først i 2010 valgte Undervisningsministeriet at stille de samme informationer om skolernes præstationer til rådighed på deres hjemmeside, dog i en lidt uoverskuelig form. Nu offentliggør CEPOS derfor igen undervisningseffekten for landets skoler og giver dermed atter forældre og skoler mulighed for at se, hvor god undervisningen er på skolerne i forhold til andre skoler i kommunen og på landsplan.
 
Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.