Poul Due Jensens Fond donerer 2 mio. kr.

IMG_2028.JPG
21 mar 2013

Herlufsholm har med stor glæde modtaget meddelelse fra Poul Due Jensens Fond om, at Fonden har imødekommet skolens ansøgning vedrørende Fysikum projektet med en bevilling på 2 mio. kr.

Med denne donation er der totalt indsamlet kr. 15.790.000 kr., ud af det samlede budget på 17,5 mio. kr., til projektet fra i alt 13 bidragsydere.

Projektet er forløbet planmæssigt og endda afsluttet tidligere end forventet. De nye lokaler blev indviet d. 22. februar 2013. Der mangler dog nogle arbejder med udeanlægget, som først kan udføres til foråret, før projektet er fuldendt.

Projektets endelige status er derfor, at der i 2011 blev gennemført en modernisering af de eksisterende biologilokaler til gymnasiet, som blev taget i brug primo 2012. Desuden er der er sket en udvidelse og ombygning af de eksisterende naturvidenskabelige lokaler med 950 m2, herunder et nyt saddeltag, ovenlys og ventilation i eksisterende bygning. Anden fase med udvidelsen af lokalerne blev opstartet i juni 2012 og afsluttet 1½ måned før tidsplanen.

Projektet har derfor sikret, at al naturvidenskabelig undervisning på Herlufsholm Skole fremover kan afvikles i området omkring de naturvidenskabelige samlinger, i rammer der muliggør moderne og afvekslende undervisning.