Royalt besøg på Herlufsholm

1.jpg
12 apr 2013

Tirsdag d. 9. april var en festdag på Herlufsholm - skønt splitflaget var sat på halv. Men som rektor bemærkede " I vore hjerter er flaget på hel". Skolen havde denne aprildag besøg af Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik, som til skolens store glæde havde takket ja til at komme og fortælle om sit virke i Den olympiske Komité - i internationale kredse kaldet IOC.

Eleverne var forventningsfulde mødt op i halvgalla, og der var helt tyst i Helenhallen, mens man ventede på dagens hovedperson. Alle rejste sig, da kronprinsen ledsaget af rektor indtog salen, og en smilende og veloplagt foredragsholder sprang op på podiet. Kronprinsen fortalte om de mange gode sider ved sport, også selvom det netop ikke dyrkes på eliteplan: Man får rørt sig, bliver i bedre humør, får mere lyst til at tage fat på nye opgaver, bliver bedre til at tænke - og man får mange venner. Selv holder kronprinsen meget af både sejlsport og skisport, men presset af en elevs spørgsmål indrømmede Frederik dog, at han nok - hvis han havde startet tidligt nok med at træne - gerne ville have været på det olympiske sejlsportshold. Og netop træningen, fortalte Frederik, er en stor del af sporten, hvis man vil udmærke sig og dygtiggøre sig. Det er således, at man indenfor IOC arbejder ud fra tre grundværdier, nemlig Excellence (skal læses på engelsk), Venskab og Respekt. Dette skal forstås således, at man ved Excellence bestræber sig på at yde sit bedste, at man får Venskab tværs over nationalitet, etnicitet og religion, og at man viser Respekt for sine konkurrenter, der jo arbejder lige så hårdt for sagen som en selv. Egentlig er disse tre grundværdier på mange måder det, vi også gerne ser udmøntet i det daglige arbejde i skolen, men det er nu også rart med royal støtte.

De 5 ringe symboliserer de 5 beboede kontinenter (Antarktis er ubeboet af mennesker), og ringenes farver blå, gul, sort, grøn og rød repræsenterer de farver, der findes i de olympiske deltagerlandes nationalflag. Og på kronprinsens spørgsmål om, hvad eleverne tænkte på, når de så de 5 ringe, var der da også en, der tænkte på ordet fællesskab. Og det er jo ikke ramt spor forkert.

Lysten til at kommentere og spørgelysten hos eleverne var stor, og skønt flere frimodigt brugte betegnelsen "du", smilede kongehusets moderne repræsentant - også da en elev sagde "Deres Kongelige Højhed, hvad synes du…."

På spørgsmålet om, hvilke Olympiske Lege kronprinsen havde syntes bedst om, lød svaret "Det må være De olympiske Lege i Sidney, men det var også her, jeg mødte min hustru" - et svar, der åbenlyst glædede forsamlingen

 Skrevet af Ingrid Sinding