Skolens byggeprojekter

DSC00181.JPG
25 maj 2014
Aktivitetshuset
 
Efter modtagelse af de sidste byggetilladelser, er byggeriet af det nye aktivitetshus endelig påbegyndt, startende med udgravning og opbygning af kælder, hvilket planlægges færdiggjort i løbet 3-4 uger. Herefter fyldes der igen jord rundt om fundamentet og det videre byggearbejde kan fortsætte.
 
Selve udgravningen har desværre givet en del trafikale udfordringer specielt om morgenen, men alt er dog forløbet uden større problemer.
 
Byggeaflevering forventes at kunne ske i uge 42, således aktivitetshuset kan tages i brug efter efterårsferien.
 
 
Donation fra Augustinus Fonden
 
Fra Real Dania har skolen fået støtte på op til 6 mio. kr. til at renovere Røde Plads, men efter arbejdet med arkitekten og skolens yderligere tilføjelser til prospektet, vil arbejdet beløbe sig i ca. 8,2 mio. kr. inklusiv moms.
 
For at få finansieret projektet fuldt ud, er Augustinus Fonden blevet ansøgt om 1. mio. kr.
 
Onsdag modtog skolen den gode nyhed, at fonden havde valgt at støtte skolen, således at projektet nu er fuldt finansieret.