Donation til Spladsen

Spladsen.jpg
10 dec 2015

Det er en glæde at kunne meddele, at Knud Højgaards Fond har bevilget skolen en donation på 2 mio. kr. til renovering af Spladsen.

Spladsen danner i dag rammen om skolens udendørs sportsaktiviteter. De eksisterende faciliteter er nedslidt og en gennemgribende renovering og dermed en opgradering af det nuværende anlæg er vigtig for at kunne løfte bredden på skolen. Det er derfor ønsket at renovere eksisterende atletikfaciliteter, etablere en kunstgræsbane med lysanlæg således at b.la. fodbold og rugby vil kunne tilbydes hele skoleåret, opgradere nuværende tennisbaner og beachvolleybane, etablere en balance/parkour- samt streetbasketbane, et skaterområde samt løberuter rundt i tilstødende skov med fit-stationer. Desuden er Spladsen centrum for mange aktiviteter, sportsstævner samt kampe mod andre skoler, hvorfor anlægget skal kunne rumme gode tilskuerfaciliteter.

Renoveringen er opdelt i to etaper med et budget på 8 mio. kr. i første etape og ca. 12,5 mio. kr. i anden etape. Projektet skal finansieres ved hjælp af eksterne midler og planlægges gennemført indenfor en periode på 5 år afhængigt af, hvornår der opnås fuld ekstern finansiering.

Læs mere HER