Herlufsholm søger ny vicerektor

Mygningen (1).jpg
26 okt 2016

Vicerektors hovedopgaver.
Vicerektor, der i det daglige refererer direkte til Rektor, har en stærk passion for didaktik og pædagogisk udvikling af såvel grundskole som gymnasieskole/IB. Vicerektor kan arbejde visionært med ideer til udvikling af didaktik der bringer læring i Grundskolen i tæt sammenhæng med det der kommer til at være metoderne i Gymnasieskolen/IB.

Vicerektor skal have stor lyst og evne til at arbejde med udvikling på tværs af alle skoleformerne til et fælles bedre resultat. Skolen undersøger for tiden Synlig Læring som udviklingsplatform, men andre og kommende tilgange vil naturligt kunne tages op.

Vicerektor er en stærk organisator og kan håndtere skoledriftens budget samt medarbejdernes arbejdstid og finde løsninger, der både er effektive og et udtryk for god økonomi, samtidigt med at de tilgodeser den enkelte medarbejder. Vicerektors evne til at kommunikere og forankre disse løsninger, sikrer skoledriftens lønsomhed uden at kvaliteten i arbejdet eller medarbejdernes trivsel forringes.

Vicerektor skal have en interesse og flair for skolens internationale engagement. Dette dækker over både skolens rolle som samarbejdspartner med øvrige internationale skoler, samt også en lyst til at fremme skolens tilbud, herunder særligt den udbudte IB uddannelse.

Vicerektor kan se sig selv som en vigtig del af arbejdet med skolens strategiske plan. Dette både som sparringspartner for Rektor i udvikling af strategien, men også som central tovholder med Rektor i operationalisering af strategien udi alle skolens afdelinger og interessenter og naturligvis i samarbejde med pædagogisk delråd og helråd og de forskellige ad hoc-udvalg.   

Vicerektor skal kunne stedfortræde Rektor ved dennes fravær og derfor kunne sætte sig ind i skolens stærke værdimæssige fundament og formå at kunne handle i Rektors ånd, når det er påkrævet.
Vicerektor skal sammen med Rektor sikre, at skolen løbende udvikles i henhold til muligheder og retningslinjer, såvel pædagogisk, teknologisk og samfundsmæssigt og skal ved samme lejlighed kunne forstå Herlufholms særlige træk, således at forandring i organisationen sker med en forstandig langsomhed, der løbende respekterer skolens omfattende historie, tradition og behov for at være i kontakt med sine rødder.


Vicerektors profil:
Nedenstående er egenskaber som meget gerne skulle findes hos den nye vicerektor:

•have et solidt kendskab til og lyst til pædagogisk udvikling i såvel grundskole som gymnasieskole/IB
•have lyst til at arbejde med tværgående didatik fra grund til gymnasieskole samt kunne se brobygning og fælles skolekultur som et vigtigt middel
•have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
•kunne begå sig nationalt og internationalt
•veludviklet formuleringsevne og formidlingskompetence
•høj empati og menneskekundskab
•kunne tænke strategisk
•økonomisk sans
•have overskud og ikke mindst humor og godt humør

Vicerektor er bredt favnende, og er udpræget en der kan samle en arbejdsplads, samt interesseret i at skabe høje resultater med skolens elever, både på det faglige og på det menneskelige plan.

Vicerektor er uhøjtidelig og tilgængelig for alle, men også i stand til at kunne sætte retning og være klar i sine signaler samt forventninger til alle omkring sig.
Vicerektor skal kunne finde glæde i socialt samvær med forældre, gamle elever, lærere og andre medarbejdere, bestyrelse, mm. Vicerektor vil forventes at have lyst til at deltage ved en lang række selskabelige og sociale begivenheder i løbet af året for elever, forældre m.fl.

Formand for ansættelsesudvalget er Rektor Flemming Zachariasen.

Tiltrædelse 1. januar 2017, eller efter aftale.

Ansøgningsfrist. 11. november 2016 - samtaler forventes at blive afholdt løbende.

Ansøgning sendes til:
Herlufsholm Skole og Gods
HR-ansvarlig Britt Horst Nielsen; Att.: Vicerektor
Herlufsholm Alle 170
4700 Næstved
Eller på mail til bhn@herlufsholm.dk


Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside www.herlufsholm.dk samt ved henvendelse til Rektor Flemming Zachariasen, 61 31 35 45 eller på mail fz@herlufsholm.dk.