Top billede

 

Rektorboligens renovering

Rektorboligens renovering
15sep 2016
Udskiftning af taget på Rektorboligen går planmæssigt, og lige nu er tømrerne ved at få det sidste undertag på plads.
 
Samtidig er håndværkere også nu i gang med at monterer flotte, nye kobbertagrender.
 
Teglsten til taget bliver leveret af to omgange, hvor vi forventer første levering i uge 39.
 
I løbet af uge 42 bliver tagstillads fjernet således, at vi undgår at have kraner/løftearbejde på området, når der er elever.
 
Hele arbejdet omkring tagudskiftning og klargøring af Rektorboligen forventes at være afsluttet med udgangen af oktober.
Sep2
Sep3

Persondata information