Rektorboligens renovering

100-2069.JPG
15 sep 2016
Udskiftning af taget på Rektorboligen går planmæssigt, og lige nu er tømrerne ved at få det sidste undertag på plads.
 
Samtidig er håndværkere også nu i gang med at monterer flotte, nye kobbertagrender.
 
Teglsten til taget bliver leveret af to omgange, hvor vi forventer første levering i uge 39.
 
I løbet af uge 42 bliver tagstillads fjernet således, at vi undgår at have kraner/løftearbejde på området, når der er elever.
 
Hele arbejdet omkring tagudskiftning og klargøring af Rektorboligen forventes at være afsluttet med udgangen af oktober.