Translokation 2016

DSC00319.JPG
22 jun 2016

Tirsdag d. 21. juni modtog eleverne i 9. klasse og 10. præp. deres prøvebeviser.

I den forbindelse var alle elever og forældre inviteret til translokation i Herlufsholm Kirke og efterfølgende et lille, hyggeligt traktement i Klostergården.

Rektors tale kan læses HER.


Det meyerske legat, som gives til den elev, der har opnået det højeste snit ved de afsluttende prøver, gik i år til Mathilde Jin Rosenlund Hemmingsen fra 9.a.

Boggaverne i år gik til følgende elever:

Amalie Egsgaard Sterlie, 9.a
Amalie har i dette skoleår udviklet sig enormt. Hun har med en enestående ihærdighed og engagement arbejdet med faglige udfordringer og har derfor nået et flot fagligt niveau. Der er tale om en evne til både at fordybe sig og reflektere. Samtidig er Amalie altid smilende og imødekommende og har ved flere lejligheder udvist en positiv og velvillig indstilling, der har gavnet fællesskabet. Det har på alle måder været en gevinst for klassen.

Caroline Secher, 9.b
Caroline er en elev, der altid er glad og smilende, når man møder hende. Hun bidrager positivt til klassens sociale liv med sin positive indstilling til skolen og hendes klassekammerater. Med sit altid glade og tilfredse væsen er Caroline med til at skabe et godt og trygt klasse- og undervisningsmiljø, hvor alle føler sig accepteret. Fagligt er hun altid velforberedt og aktiv i timerne og i gruppearbejde er hun inspirerende og kreativ og gør sit til, at gruppen yder det optimale.

Maria Jørgensen, 9.c
Maria har gennem året vist en vedvarende indsats og engagement, hvilket har resulteret i et højt fagligt niveau. Hun fordyber sig og reflekterer på et højt plan. Maria er imødekommende og har ved flere lejligheder udvist en positiv og velvillig indstilling, der har gavnet fællesskabet. Hun har på alle måder været en gevinst for klassen, og det har været en glæde at arbejde med hende.

Sigurd Dyrlund Bernstein, 9.d
Sigurd har udmærket sig ved sit positive væsen, ved at være en god kammerat og en person, der har spillet en central rolle i at samle en ny klasse. Han har udmærket sig i sin optræden over for både elever og lærere og er dermed gået for resten for at skabe den herlovianerånd, vi efterstræber. Sigurd har desuden arbejdet målrettet i undervisningen ved at være aktiv og deltagende. Han møder altid smilende og undervisningsparat.

Rose Schnor, 9.g
Rose is thoughtful and compassionate in both action and words. She is genuine and by being so, she dared to reveal her perspectives and really allowed us to get to know her. Rose is unafraid of hard work and has a clear sense of when it is important to be responsible. She is positive, practical and open-minded, and with those qualities she is a leader amongst her peers even though she does not see herself as a leader. She is simply a great person - beautiful on the inside and out.

Caroline Andersen, 10. Præp.
Caroline har altid 100 % fokus på det faglige. Hun er modnet og styrket i det år, der er gået og er blevet rigtig god til at bruge lærerne effektivt. 10. klasse har givet Caroline lidt mere hår på brystet, så teamet kan nu slippe hende og lade hende møde fremtidige udfordringer. På grund af hendes udholdenhed og hendes lange, seje træk, er Caroline valgt af lærerne i 10. præp.

Et stort tillykke til alle eleverne, god sommer og held og lykke fremover.