Værk om Herluf Trolle

DSC08265.JPG
15 jan 2016

I anledning af lektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensens udgivelse af værket om Herluf Trolle "Herluf Trolle - adelsmand, kriger og skolestifter" blev der Lille Trolledag (d. 13. januar) afholdt en reception, hvor blandt andet formanden for udgivelseskomitéen Christian de Jonquiéres holdte en tale om processen fra idé til det færdige værk. Også værkets forfatter Sebastian Olden-Jørgensen inddragede de indbudte i skabelsen af værket og Herluf Trolles liv, set fra hans perspektiv.

"Herluf Trolle (1516-65) står som idealet af renæssancens adelsmand: standsbevidst, retsindig, kongetro, modig og from. En mand, hvis liv og skæbne blev at tjene kongemagten, og som i kongens tjeneste oplevede det meste af, hvad en dansk adelsmand på den tid kunne opnå. Sebastian Olden-Jørgensens biografi skildrer Trolle som kongelig lensmand, efterretningsofficer og admiral, men også som godssamler, ægtemand og menneske. Desuden kaster han blikket på det eftermæle, Trolles nærmeste satte ham, og de myter, eftertiden digtede. Ved at rense fernissen af, træder en mand frem, der på flere måder siger vor tid mere end myternes Trolle. Og som har sat sig et fortsat levende eftermæle i form af skolen Herlufsholm."

Bogen udgives på Gyldendal og af udgivelseskomitéen i anledningen af Herluf Trolles 500 års fødselsdag den 14. januar 2016.

Bogen udgives med støtte fra:

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Augustinus Fonden
Herlovianersamfundet
Remmen Foundation
Velux Fonden

Køb bogen

Er du interesseret i at købe bogen, kan den erhverves ved at klikke HER.
  

Anmeldelser og af bogen

Flere har allerede anmeldt bogen, hvilket kan læses af nedenstående links. Desuden har forfatteren givet forskellige interviews i forbindelse med udgivelsen af bogen:

http://www.b.dk/kultur/fremragende-bog-om-herluf-trolle-i-krig-og-kaerlighed

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/historiker-rydder-op-i-myterne-om-beroemt-dansk-adelsmand  

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE3015805/historiker-langer-ud-efter-herluf-trolle-som-laerd-soehelt/

http://grothsforlag.dk/category/sebastian-olden-joergensen/

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2016-01-14#!/