Gammelherlovianere donerer til Herlufsholm

Familie Witt 2007.jpg
30 maj 2017

Familierne Witt ønskede at forbedre udenlandske elevers danskkundskaber og besluttede sig tilbage i 2009 at donere 1 million kr. til Herlufsholm, fordelt over et par år. Herefter blev Witt-programmet blev iværksat. I 2017 har skolen endnu engang modtaget en donation fra familierne, denne gang på ca. 28.000 euro. Herunder forklarer Karsten Witt '76, hvorfor familien ønskede at donere midler til Herlufsholm Skole:

Beslutningen om at støtte Herlufsholm var ikke en beslutning, som jeg alene tog, men hele vores familie har truffet, og derfor har vi i fællesskab givet penge til Skolen. I nu to generationer har der i min brors og min familie, i alt syv af os, været elever på Herlufsholm med stor glæde, og som vi synes har været med et stort personligt udbytte. Samtidigt mener vi, at selv en god skole som Herlufsholm konstant må forbedre og udvikle sig. Et område, vi alle følte, hvor Herlufsholm kunne forbedres, var ud fra vores egne erfaringer, ved at forbedre udenlandske elevers, herunder også vores egne børns, evner til at kunne tale dansk. I stedet for bare at "brokke" os, besluttede vi derfor, at give penge til sådant et projekt. På engelsk ville man sige:"Put your money where your mouth is."

Læs mere om baggrunden til familien Witts donation HER