Donation - Masterclass

masterclass.png
07 jun 2018

I de kommende 3 år søsætter Herlufsholm et masterclassprojekt for gymnasiet. Der planlægges med et 3-årigt forløb, hvor forskellige studieretninger inddrages. I det kommende skoleår 18/19 vil fokus være på de samfundsvidenskabelige studieretninger herunder Samfund og Business-linjen.

 

Her vil et af fokuspunkterne være Kina, der fremviser høje vækstrater og højtek­nologisk produktion. Masterclass-forløbet kædes sammen med Samfund og Business-linjens Kinaprojekter og klassens studietur til Kina.

Her samarbejdes med dan­ske virksomheder og institutioner, der agerer i en kinesisk kontekst, men også eksempelvis kinesiske bilproducenter i joint venture med europæiske aktører.

 

Masterclass for de samfundsvidenskabelige klasser organiseres i tre dele i løbet af efteråret og vinteren 18/19:

 

• Masterclass v. Lektor v. CBS/Handelshøjskolen i København phd. Ole Bjerg. Penge, økonomisk vækst, valutaforhold. Kinas indflydelse i verdensøkonomien.

• Masterclass/forelæsning v. Journalist Christina Boutrup, hvor Kina sættes ind i en Politisk, økonomisk og kulturel sammen-hæng.

• Masterclass/opfølgende workshop med fokus på:

- Innovation i Kina, casebaseret

- Introduktion til Kinas sociale pointsystem, som giver alle borgere point for deres opførsel online og offline

- Kinas placering i verdensøkonomien fokus på pengesystem, pengeskabelse og valutaforhold

 

Udover ovennævnte tiltag vil der være yderligere Masterclasses i løbet af skoleåret. Udviklingen her kan følges på skolens hjemmeside og i "Kontakt".

I skoleåret 19/20 forventes masterclass-projektet at blive forankret i skolens nye Life Sciencestudieretning.

Hele Masterclass-forløbet er muligjort af en donation fra to Gammelherlovianere Andreas Lehmann '72 og Mads Eg Gensmann '94