Glædeligt gensyn med Gammelherlovianer Jarl Frijs-Madsen '83

Jarl Frijs-Madsen 2.jpg
21 sep 2018

Ambassadør vender tilbage til Herlufsholm

 

Torsdag den 20. september kunne Herlufsholm Skole byde tidligere elev og dansk ambassadør i Norge, Jarl Frijs-Madsen, velkommen tilbage på sin gamle skole.

 

I et spændende oplæg under temaet "Fra klassisk diplomati til økonomisk diplomati, public diplomacy og #techplomacy" fik eleverne i 2.g indblik i, hvordan man arbejder som ambassadør anno 2018.

 

Jarl Frijs-Madsen har en lang og spændende karriere bag sig med flere ambassadør roller, men også fra det private erhvervsliv. Jarl blev student fra Herlufsholm i 1983 og kunne under sit besøg dele gode minder fra sin tid på Herlufsholm. Historier som eleverne kunne nikke glædeligt genkendende til også er en del af Herlufsholm i dag.

 

Danmark som brand

Med udgangspunkt i verdens udvikling gennem nyere tid, indviede ambassadøren eleverne i, hvordan man som ambassadør både skal varetage Danmarks interesser samt sælge Danmark som "brand". Vi lever i en tid hvor verden er blevet bedre forbundet igennem internet og smartphones. Arbejdet som ambassadør anno 2018 er derfor en god blanding af klassisk diplomati, nytænkende og fremmende arbejde for at udvikle danske virksomheder samt have fokus på den digitale udvikling.

Som diplomat har Jarl Frijs-Madsen sin primære kommunikationsvej til befolkningen via sociale medier, og blandt andet dette gav anledning til en afslutningsvis aktiv spørgerunde, hvor netop håndtering af aktuelle emner blev drøftet.

 

 

En del af det samfundsfaglige perspektiv

"Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af den samfundsfaglige undervisning på Herlufsholm. Herigennem opnår eleverne en bedre og dybere forståelse for en lang række problemstillinger inden for økonomi, politik og samfundsforhold. Særligt eleverne på de samfundsvidenskabelige studieretninger arbejder med muligheder og udfordringer i forbindelse med global omskiftelighed, og i dette perspektiv passer ambassadørens indblik perfekt," udtaler Gymnasieleder Mikkel Kjellberg.

 

Herlufsholm prioriterer at give eleverne input fra omverdenen, og med den nye studieretning Life Science vil mængden af besøg forøges med et naturvidenskabeligt og medicinalt perspektiv. Den nye studieretning sætter nemlig fokus på medicinalbranchens muligheder og udfordringer og inviterer forskningsverdenen inden for i de kommende skoleår.

Et godt samarbejde med tidligere elever kommer nuværende elever til gode

Det er ikke første gang, at Herlufsholm nyder godt af, at tidligere elever giver sig tid til at fortælle og forklare. Både gennem foredrag på skolen og ved besøg i forbindelse med studieture og lignende kommer skolens stærke fællesskab og netværk eleverne til gode.

 

"Når en tidligere elev besøger skolen og deler ud af sin viden understreger det, at samhørighed med og kærligheden til skolen fortsætter, når studenterhuen tages af. Herlufsholm bliver hos dem, og det er til stor fornøjelse for os, at tidligere elever vender tilbage og giver vores nuværende elever spændende input og perspektiver. Det giver vores elever en forståelse af, at deres fællesskab strækker sig langt ud over den årgang, de går i, og både nuværende og tidligere elever bindes på den måde sammen på tværs af årtier," fortæller Rektor Flemming Zachariasen.