Nåede du ikke vores informationaften om arv og testamente?

arv og testamente.jpg
23 apr 2018

Gik du glip af fornøjelsen ved at deltage i vores spændende informationsaften om arv og testamente torsdag den 19. april? 

På en dag med fantastisk vejr -faktisk med sommertemperaturer, valgte flere Gammelherlovianere at nyde solens stråler gennem vinduerne, i de fantastiske flotte omgivelser, hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab i København.

 

DSC06307.JPG

I samarbejde med advokat Philip Borreschmidt '96 og Gammelherlovianer PF Collet '64 inviterede Herlufsholm Alumni indenfor til en aften med det formål, at give Gamelherlovianere kendskab til vigtigheden -og ikke mindst mulighederne i at efterlade sig et testamente.

Philip Borreschmidt åbnede aftenen med præsentationer af forskellige arveformer. En beskrivelse af  hvilke led der arver, og hvad der sker i de forskellige arve situationer i forhold til fordeling af arv. Her blev også muligheden for særlige forhold som særeje og ægtepagt præsenteret, og begge blev naturligvis omtalt som vigtige elementer, der kan have en stor og afgørende betydning i en arve situation.

Og til spørgsmålet om hvorfor man bør oprette sig et testamente hærsker der ingen tvivl om, at det netop er muligheden for selv at disponere over de midler man efterlader sig, der er afgørende. Man kan som udgangspunkt selv disponere over 75% af sin arv, hvorimod 25% udgør tvangsarv. Har man ingen ægterfælde eller børn, kan man derimod disponere over hele arven i sit testamente.

Ikke mindst kom Philip i sit oplæg ydermere ind på, at der ved oprettelse af et testamente kan undgåes eventuelle konflikter i en arve situation. Feks. kan man i testamentet tage højde for at lave særeje eller skilsmisse-eje til en arving. Ligeledes kan man i testamentet tage stilling til fordeling af indbo, eksempelvis ting med affektionsvædi.

Philip guidede aftenens deltagere igennem hvilke former for testamente der kan oprettes og hvem der kan udarbejde testamentet.

Der kan oprettes et notartestamente, et vidnetastamente, et indbotestamente eller et nødtestamente. En advokat kan udarbejde dit testamente. I princippet kan man selv oprette testamentet og ligeledes kan man også gøre det via internettet. Philips klare anbefaling var dog at lade advokaten tage sig af det.

Uanset om man er gift, alene eller samlevende er det vigtigt at tage stilling til hvilken juridisk situation man stiller sine efterladte i.

Philip sluttede af med en klar anbefaling til alle om at der fastsættes en Bobestyrer ved komplicerede arveforhold.

 

Testamenteringer til Herlufsholm.

 

Efter Philps gennemgang præsenterede Direktør for Herlufsholm, Tim Petersen '91, de fremmødte Gammelherlovianere for, hvordan flere Gammelherlovianere og andre har valgt at betænke Herlufsholm i deres testamente. Og ikke mindst kunne Tim fortælle hvilke midler og effekter Herlufsholm har modtaget gennem senere tid via testamenteringer. Mange af testamenteringerne bliver Herlufsholm dog først bekendte med når vedkommende dør og der informeres  om testamenteringen fra den advokat der varetager boet.

 

DSC06312.JPG

Af testamenteringer til Herlufsholm i den senere tid kan nævnes:

Af Per Falkenberg -tidligere elev på skolen.

  • Forskellige effekter til Naturhistorisk Samling
  • Sit landsted lidt uden for Næstved
  • Halvdelene af hans værdipapirer
  • En tredjedel af sin feriebolig i Frankrig
  • Pers ønske er at værdierne går til moderationer.

 

Af Inge Brander (ikke elev fra Herlufsholm):

  • Forskellige effekter fra sin bolig
  • Hendes bolig og værdipapirer
  • Inge ønskede at værdierne går til moderationer.

 

Af Familien Steincke (Steen Steincke '67):

  • Donation af sjælden samling af fugleæg til Naturhistorisk samling

 

Ovenstående fra de sidste 3 år svarer til ca. 5.5 mio. kr.

 

PF Collet '64 har selv valgt at betænke Herlufsholm i sit testamente. PF kunne i sit oplæg fortælle historien om, hvordan man via sit testamente kan støtte Herlufsholm helt gratis.

 

DSC06318.JPG

Almennyttige og velgørende organisationer er fritaget for bo-eller tillægsboafgift af den arv, de måtte modtage.

Da Herlufsholm er godkendt som en almennyttig organisati­on, er Herlufsholm også fritaget for betaling af boafgift (arve­afgift) til staten, når en person vælger at indsætte Herlufsholm som arving i sit testamente.

Begunstigelsen af Herlufsholm sker ikke i "konkurrence" med de retmæssige arvinger (børn, niecer mv.), men i forhold til afgiften.

Hvis der i testamentet bestem­mes, at arv skal udredes fri for afgifter, og Herlufsholm samtidig indsættes som arving, betaler Herlufsholm boafgifter for arvingerne ud af den del, Herlufsholm arver. Det beløb, der herefter er tilbage, udbeta­les til Herlufsholm, som ellers ville være tilfaldet staten. Det vil derfor sige, at på grund af den måde, som bo- og tillægs­boafgiften beregnes på, er det muligt at testamentere arven til sine arvinger (som normalt), samtidig med at Herlufsholm begunstiges, uden at arven til andre arvinger reduceres.

Det beløb Herlufsholm vil kun­ne få udbetalt, efter betaling af de øvrige arvingers boafgifter, svarer til boafgift af boafgiften. Denne "besparelse" vil i nogle tilfælde også kunne deles mel­lem Herlufsholm og arvingerne. Således vil arvingerne kunne få mere udbetalt efter boafgift end under normale omstændigheder.

 

Deling af viden.

 

Under arrangemnetet var det tydeligt at flere af de deltagende Gammelherlovianere ønskede at bidrage til, at aftenens gode budskaber deles blandt Gammelherlovianere. Eksempelvis betyder det, at der på nogle årgange arbejdes på afholdelse af informationmøder om arv og testamente, på initiativ af årgangsrepræsentanten.

Som afslutning på aftenen blev der også tid til lidt nyheder fra Herlufsholm. Direktør Tim Petersen '91 kunne fortælle de interesserede Gammelherlovianerene om hvad der rør sig på deres gamle skole i øjeblikket.

Herlufsholm Alumni takker for en god og informativ aften og ikke mindst for nogle hyggelige timer i godt samvær med alle Jer Gammelherlovianere, der havde valgt at bruge aftenen sammen med os.

 

Har du lyst til at læse mere om arv og testamente kan du finde yderlige inspiration via nedestående links.

Artikel om Inge Brander bragt i Herlovianeren nr. 180 kan læses HER

Artikel af CF Collet bragt i Herlovianeren nr. 181 kan læses HER

Brochure om muligheden for testamentering til Herlufsholm kan læses HER

 

Vil du høre mere om muligheden for at betænke Herlufsholm i dit testamente kan du kontakte os HER