Ny global 10. klasse åbner porten til verden

Anne Louise og Trine.PNG
20 dec 2018

Nedstående artikel af Mia Than West er bragt af Sjællandske Næstved den 6. december 2018.

 

Herlufsholm Skole og Gods tilbyder fra næste skoleår en ny 10. klasse med et globalt og internationalt fokus.

Herlufsholm Skole og Gods vil gerne favne bredere. Derfor har en udviklingsgruppe siden sommerferien arbejdet med at etablere en ny 10. klasse med et internationalt og globalt fokus.

Den nye klasse på 10. årgang bliver supplement til privatskolens nuværende 10. klasse. Den helt store forskel er, at 10. Global Education klassen henvender sig til dem, der ønsker at åbne porten til hele verden.

-Den verden eleverne søger ud i er ikke forankret i det nationale, men det internationale.

Vi vil gerne arbejde ind i den globaliserede verden, vi lever i, forklarer grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand.

-Der er efterspørgsel på det, og vi skal dække elevernes behov for uddannelse.

Det er vigtigt, vi også henvender os til det internationale segment, konstaterer hun overfor Sjællandske.


Samarbejde på tværs

Den nye 10. klasse er for alle, der ønsker at udforske verden, møde andre kulturer og samtidig forberede sig på en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet.

Den henvender sig primært til danske elever med et globalt udsyn og til internationale elever, der gerne vil » hjem « til Danmark for at få indsigt i den danske kultur.

Eleverne kan blive afklaret i forhold til, om de skal læse videre på en national og international uddannelse, og klassen giver mulighed for at gå videre i et internationalt IB-forløb på Herlufsholm eller andre steder.

Der undervises primært på engelsk i fag som matematik og verdenshistorie/ dansk kultur. Derudover undervises der i dansk som andetsprog. De to klasser på 10. årgang placeres i to sammenhængende lokaler med et fællesrum i midten, hvor det internationale mødes med det danske. Der samarbejdes og lægges vægt på tætte sociale fællesskaber og et godt kammeratskab på tværs af de to klasser.

Timerne parallellægges, så det eksempelvis er muligt for elever i 10. Global at følge undervisningen i dansk i den anden 10. klasse.


Følge med udviklingen

Planerne om en ny 10. klasse på Herlufsholm har været undervejs godt et års tid.

Skolen startede med idéen om at lave en adventure 10.

klasse med masser af natur og friluftsliv. De tanker kom de hurtigt væk fra.

-Det var ikke der, behovet var. Vi er kendt for højt fagligt niveau, elevernes høje engagement og det globale syn på uddannelse. Det er det, der er vores signatur.

Jeg tror, det er vigtigt, vi holder fast i det, forklarer Anne-Louise Boelsmand og tilføjer: -I bund og grund handler det om at følge med udviklingen og tilpasse vores tilbud til den efterspørgsel, der er. Det er ikke et hovedformål at skabe nye elever.


Fedt og attraktivt

Trine Lohse Røntorp er blandt de internationalt forankrede lærere, der skal undervise i den nye 10. klasse.

Hun skal undervise i dansk som andetsprog og er desuden med i den gruppe, der har udviklet den nye 10. klasse.

Her testes eleverne på deres personlighed, så de kan arbejde med deres styrker og svagheder.

-Det skal bidrage til deres udvikling. Hvis man har en forståelse for de forskellige typer, kan det være nemmere at arbejde sammen, forklarer Trine Lohse Røntorp.

Udviklingsgruppen har til inspiration besøgt nationale og internationale skoler i Aalborg, Randers og England. Nu ser de frem til at skabe deres eget og tage imod de nye elever.

-Det er ikke en traditionel 10. klasse. Den skal have et særkende. Vi håber, det bliver et fedt og attraktivt tilbud til både danske og internationale børn, konstaterer Trine Lohse Røntorp.


Gyldne kæder forpligter

Herlufsholm i Næstved blev grundlagt tilbage i 1565 af Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye.

Herluf Trolle sagde, at » de gyldne kæder forpligter « . Som alle andre elever på Herlufsholm skal eleverne i den nye 10. Global derfor også tage del i velgørende formål.

-De, der har meget skal give meget. Hvis du er en ressourcestærk elevgruppe, forpligter du dig også til at gøre noget for andre. Det er en del af det at være elev på Herlufsholm, fastslår Anne-Louise Boelsmand.

Den nye 10. Global er en del af grundskolen på Herlufsholm Skole og Gods, hvor der går 250 elever fra 6.-10.

klasse. Den nye 10. klasse bliver fysisk placeret i gymnasiefløjen, og det er et helt bevidst valg.

-De skal være en del af en ungdomsuddannelse. De skal føle, de går det step fra at være elever til at være studerende, forklarer grundskolelederen.


Åbent hus

For allerførste gang deltager Herlufsholm Skole og Gods i efterskolemesser for at lokke nye elever til. Rektor Flemming Zachariasen har desuden været rundt i verden i blandt andet New York, Dubai, London, Paris og Los Angeles for at fortælle om den nye globale 10. klasse i Næstved.

-Vi må ikke bare være et efterskoletilbud. Vi skal være et tilbud, der når ud over de nationale rammer.

Vi skal være noget helt særligt, erklærer Anne-Louise Boelsmand.

Der er åbent hus på Herlufsholm lørdag den 8. december klokken 12 til 15.

Her kan man høre mere om skolen og den nye 10. Global, få en rundvisning, møde elever og lærere og tale med repræsentanter fra grundskole, gymnasium og IB.

Eleverne afholder denne dag den årlige julebazar, hvor de med et lille julemarked og tombola indsamler penge til SOS-Børnebyerne.

I bund og grund handler det om at følge med udviklingen og tilpasse vores tilbud til den efterspørgsel, der er. Det er ikke et hovedformål at skabe nye elever.

Anne-Louise Boelsmand, Grundskoleleder Herlufsholm Skole og Gods.

 


FAKTA

Herlufsholm tilbyder fra skoleåret 2019/ 2020 en ny 10.

klasse, 10. Global Education, som er for både kostelever og dagelever.

10. Global arbejder målrettet med FN's verdensmål og Model United Nations-aktiviteter (MUN).

10. Global tilbyder afgangsprøver, men der stilles ikke krav om, at man skal gå til afgangseksamen.

Der er plads til 20 elever i klassen, og optagelse sker via samtale på skolen med en lærer, der har faglig indsigt i en international uddannelse.

Undervisningen er hovedsageligt på engelsk, og 10.

Global tilknyttes en engelsktalende venskabsklasse i udlandet.

Der vil i løbet af skoleåret være en til to udvekslinger i udlandet samt et skoleophold af en uges varighed.

Eleverne skal også på en » servicetur « , hvor de gør noget godt for andre.

Læs mere om 10. Global og se optagelseskrav på www.herlufsholm.dk.

  • Grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand og lærer på Herlufsholm Trine Lohse Røntorp, glæder sig til at byde eleverne i den nye 10. Global velkommen. I fællesrummet mødes det internationale med det danske, og her skal hænge billeder af alle elever og af de steder, de besøger og de oplevelser, de får sammen. Fotos: Anders Ole Olsen


  • Trine Lohse Røntorp er blandt de lærere, der skal undervise eleverne i 10. Global. Hun glæder sig til, de for alvor kommer i gang.