Renovering af Herlufsholm Kirke

IMG_3157.JPG
14 aug 2018
I forbindelse med konstateringen af, at renoveringen af herlufsholm kirke tager et år længere end forventet, har Sjællandske bragt følgende artikel den 13. august 2018.
 
 
LUKKET: Renoveringen af Herlufsholm Kirke kommer til at vare yderligere et år efter fund af skimelsvamp.

NÆSTVED: Da stiftelsen bag Herlufsholm Skole og menighedsrådet i maj satte gang i renoveringen af den privatejede Herlufsholm Kirke, var det med forventning om, at renoveringen, som indebar kalkning og rensning af flere genstande, kunne være overstået omkring nytår i år.

Nu er renoveringen imidlertid blevet forlænget med et år, så kirken først ventes at genåbne i januar 2020.


Lydhimlen viste tegn

Årsagen er skimmelsvamp.

Da håndværkerne gik i gang med at dække af i kirken, kunne de på lydhimlen, overdækket over prædikestolen, konstatere skimmelsvamp i større mængder.

Det samme scenarie så de, efterhånden som de kom til vejrs i det høje kirkerum og fik set nærmere på vægge og hvælvinger.

-Vi skulle op i højden for at kunne konstatere det, siger Poul Sandberg, menighedsrådsformand i Herlufsholm sogn.


Omfanget overraskede

Dermed havde stiftelsen og menighedsrådet en ny situation med en mere omfattende renovering i udsigt.

-Vi vil ikke genåbne kirken, uden at det her skimmelsvamp er ordnet, siger direktør for Herlufsholm Skole og Gods, Tim Petersen.

Der er tidligere fundet små forekomster af skimmelsvamp, men ikke i større omfang.

-Det overraskede os ikke, at det var her, men omfanget af det gjorde. Det var større end ventet, siger Tim Petersen.


Økonomisk overarbejde

Skolen og kirken har længe drømt om en totalrenovering af kirken, hvorfor de også begyndte med at udarbejde et projekt for en renovering, der tog hånd om alt, hvorefter de droslede ned, da de ikke kunne finde pengene til den helt store tur.

Projektet kom dog på plads og omkring Nationalmuseet, som skal høres.

-Vi havde fået en godkendelse af, at vi kunne renovere hele kirken, siger Poul Sandberg.

De begyndte derfor i maj med den mindre renovering, hvor der blandt andet skulle kalkes vægge for første gang i 40 år.

Med sommerens nye viden fra håndværkerne måtte de dog på overarbejde med at finde penge til den helt store tur, og i sidste uge nikkede Nationalmuseet endelig ja til, at kirken kan få den helt store omgang nu.


Skimmelsvamp sidder i kalkmalerier

Den helt store udfordring er kirkens mange kalkmalerier.

Det er nemlig især omkring og i dem, at skimmelsvampen er i vækst. Derfor skal de renses af og i det omfang, det kan lade sig gøre rekonstrueres.

Det er en krævende opgave, hvorfor mindst fem konservatorer i september går i gang i kirkerummet, så snart håndværkerne har fået bygget platforme og stilladser helt op til kirkens hvælvinger.

Herlufsholm Kirke er privatejet, og derfor betaler stiftelsen fire femtedele af renoveringen, mens menighedsrådet skal hoste op med en femtedel.

-Det er jo os, der ejer kirken, så vi betaler mest, forklarer Tim Petersen.

Alt i alt løber renoveringsprojektet op i 20 millioner kroner.

Vi vil ikke genåbne kirken, uden at det her skimmelsvamp er ordnet.

 

  • De fleste af kirkens kalkmalerier er fra nyere tid, men i hvert fald et enkelt ældre prydr den ene væg. Flere kan dog dukke op, når den nuværende kalk bliver renset af i hele kirken.
  • Renoveringen af Herlufsholm Kirke bliver nu forlænget et år til januar 2020.
  • Den ekstra udfordring med forlænget renovering har givet arbejde med at finde midler til renoveringen henover sommeren for direktør for Herlufsholm Skole og Gods, Tim Petersen og menighedsrådsformand Poul Sandberg.

 

 

Længere lukning giver ekstra udfordringer

EN LILLE ÅBNING: I maj og juni 2019 bliver kirken midlertidigt åbnet, så der traditionen tro kan holdes konfirmationer og dimissioner.

NÆSTVED: Lukningen af Herlufsholm Kirke berører både kirkegængere og elever på skolen, og med et års forlængelse af lukningen, får det yderligere konsekvenser for kirken, der er blandt områdets mest brugte.

-Sidste år var der lige så mange kirkelige handlinger i vores kirke som tilsammen i de to andre største kirker, Sct. Peders Kirke og Sct Mortens Kirke, siger Tim Petersen, direktør for Herlufsholm Skole og Gods.


Genhusning forlænget

Menigheden har siden lukningen i maj holdt til i Sct. Peders Kirke, hvor der er indgået en aftale om, at det hver anden søndag er Herlufsholm Kirkes betjening med præst, organist og øvrige funktioner, som står for gudstjenesten.

Den aftale har de nu forlænget frem til renoveringen er afsluttet i 2020.

Dermed må menigheden dog både i 2018 og 2019 vinke farvel til juletiden i kirken, som traditionelt tiltrækker mange kirkegængere.

Det bliver nok det største savn, vurderer menighedsrådsformanden.


Kirke åbner i to måneder

Konfirmationer kommer de dog til at holde i kirken næste år. Som en del af renoveringen er der nemlig lavet en aftale om at midlertidigt at få åbnet kirken i maj og juni 2019.

Anden del af renoveringen indebærer et nyt gulv og et nyt varmeanlæg under det.

Derfor skal platforme og stilladser tages ned i foråret, og kirken har fået arrangeret det sådan, at gulvarbejdet ikke går i gang før i juli.

-Vi kommer til at åbne kirken for konfirmationer næste år, siger Poul Sandberg.

Ligeledes kommer Herlufsholm traditionen tro til at fejre dimission i kirkerummet.

En tradition de måtte give afkald på i år, og som de ser frem til.

-Renoveringen er jo ikke uden gener, men når vi er færdige til nytår næste år, har vi fået taget hånd om alt, vi ville have ordnet, siger Tim Petersen.


Platforme i tre etager

» Alt « indebærer komplet kalkning af kirken, rensning og reparation af kalkmalerier, afrensning af historisk inventar, nyt varmeanlæg i gulvet, nyt gulv, ny teknik og nyt lydanlæg.

Første del af renoveringen, som indebærer lofter og vægge, foregår fra platforme i tre niveauer, som er ved at blive opført for tiden efter samme opskrift, som da Sct. Peders Kirke for få år siden også fik den helt store tur.

Særlige genstande som døbefonten, kirkens store lysekrone og gravmælerne er forsvarligt gem af vejen i store trækasser, som er særligt konstrueret på stedet.

Oven på den øverste platform opstilles der yderligere seks rullestilladser i hvælvingerne, og hver etage får indlagt vand og monteret vaske til konservatorerne og håndværkerne.


Rundture måske en idé

Da Sct. Peders Kirke for år tilbage var lukket, blev der enkelte gange arrangeret offentlige rundvisninger under hvælvinger og på lofter.

Om Herlufsholm Kirke vil gøre det samme, har direktøren og menighedsrådsformanden ikke besluttet endnu.

De er dog ikke afvisende over for idéen, som i kirken i Næstveds bymidte blev et tilløbsstykke.

Herlufsholm Kirke genåbner efter planen til Trollemorgen 14. januar 2020, skolens årlige fejring af stifteren Herluf Trolle.

 

Tømrerne er lige nu ved at bygge platforme i tre etager, så håndværkere og konservatorer kan nå op til hvælvingerne. De grålige nuancer i hvælvingerne vil i januar 2020 fremstå rene og hvide, når kirken genåbnes nykalket og renset.