USA-medicinalgigant vil forme fremtidens biotekstjerner på Herlufsholm

Bristol Meyer.PNG
20 dec 2018

Den 15. december 2018 bragte Berlingske Buisness følgende artikel af Thomas Mikkel Mortensen. Foto: Søren Bidstrup

 

Den amerikanske medicinalkoncern Bristol-Myers Squibb har på få år investeret et tocifret milliardbeløb i dansk forskning og går nu skridtet videre med lanceringen af en elitelinje på to danske gymnasier, som er målrettet særligt talentfulde elever.

De røde klosterbygninger toner frem i solskinnet og har noget næsten magisk over sig som den berømte skole Hogwarts fra Harry Potter-filmene.

Herlufsholms historie strækker sig helt tilbage til 1100-tallet, hvor en gruppe benediktinermunke slog sig ned og opførte et skovkloster i gåafstand til Næstved.

»Frygt Gud, gør ret og forlad dig ikke på mennesker,« står der på skolebygningens ene våbenskjold - en form for kulturelt arvegods, som indfanger Herlufsholms ånd og fundament.

Med rødderne solidt plantet i den sydsjællandske muld har den traditionsrige skole kastet sig ind i et usædvanligt langdistanceforhold til den amerikanske medicinalgigant Bristol-Myers Squibb.

Den store medicinalkoncern står sammen med Københavns Universitet og Fonden for Entreprenørskab i spidsen for en elitesatsning på Herlufsholm, som er målrettet gymnasieelever med skarpe evner inden for de naturvidenskabelige fag. Den særlige gymnasielinje bliver også udbudt på Nærum Gymnasium.


Er der forbehold?

Målsætningen med den naturvidenskabelige satsning er at udstyre eleverne med »høj specialiseret faglighed på eliteniveau«. På Herlufsholm kommer eleverne til at svede over denne menu: Matematik på højniveau og fysik, kemi og biologi på B-niveau. Foruden timevis af lektielæsning og kemiforsøg bliver elevernes studietur samtidig inddraget og konverteret til et besøg på et internationalt Bristol-Myers Squibb-laboratorium. Samtidig bliver der på hele det treårige forløb lagt særlig vægt på at udvikle de studerendes iværksætterkompetencer.

Den nye life science-linje ligner dermed et godt bud på Danmarks mest ambitiøse gymnasieuddannelse.

»Det er et spørgsmål om at tone rent flag og sige til eleverne: I får temmelig meget at lave.

For at sige det, som det er, så beder vi faktisk om en relativt stor arbejdsindsats på alle vores studieretninger,« siger Flemming Zachariasen, der er rektor på Herlufsholm.

Gør du dig nogen bekymringer i forhold til, at en institution som Herlufsholm indgår et samarbejde med en amerikansk medicinalgigant, som kan have en økonomisk interesse i at uddanne eleverne i en bestemt retning? »Jeg er glad for spørgsmålet, for det er første gang, det er blevet stillet. Så længe vi vil det samme som Bristol-Myers Squibb i forhold til at skabe en platform, hvor de unge kan flytte sig, synes jeg ikke, at der er noget at bekymre sig over. Samtidig ligger der også en fin kvalitetssikring i, at det er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Fonden for Entreprenørskab og så Bristol-Myers Squibb,« siger Flemming Zachariasen.


Eleverne er begejstrede

Den særlige life science-linje på Herlufsholm er allerede i sit første leveår blevet en særdeles populær størrelse blandt skolens elever.

Trods tydelige krav om at være særligt skarp i fag som matematik, fysik, kemi og biologi er det Bristol-Myers Squibb-sponsorerede gymnasieforløb blevet fyldt til sidste plads.

På Herlufsholm har både Caroline Hovmand Larsen og Amin Xapana valgt at gøre gymnasielivet temmelig krævende ved at satse på den særlige life science-linje.

De er begge 16 år, går i 1. g og har netop overstået dagens strabadser i kemilokalet, hvor dagens menu stod på såkaldte titreringsforsøg.

Både Caroline Hovmand Larsen og Amin Xapana har tanker om at kaste sig over medicinstudiet, når studenterhuen på Herlufsholm er blevet indløst.

»Jeg synes, at det er spændende, at vi får mulighed for at prøve at arbejde sammen med større firmaer, som måske giver os en form for appetitvækker for, hvad det vil sige at gå på universitetet og læse inden for det her felt,« siger Caroline Hovmand Larsen om årsagen til, at hun har valgt den særlige life sciencelinje.

Amin Xapana har tilmeldt sig linjen, fordi han på den måde får udbygget sin viden om en branche, som er en regulær vækstmotor i dansk økonomi. Alt tyder på, at de danske medicinalselskaber i 2018 for første gang nogensinde kommer til at eksportere lægemidler til udlandet for over 100 milliarder kroner.

»Jeg synes, at denne linje er den eneste, hvor der bliver skabt en sammenhæng mellem de tre naturvidenskabelige fag - fysik, kemi og biologi. Når vi både får adgang til Københavns Universitet og et stort medicinalfirma, får vi ikke kun mulighed for at tilegne os viden fra diverse forelæsninger, men vi får også et større indblik i, hvordan både universitetet og medicinalindustrien fungerer,« siger Amin Xapana.

Det er Bristol-Myers Squibb, som sponsorerer det særlige gymnasieforløb på både Herlufsholm og Nærum Gymnasium.

Det amerikanske medicinalselskab står i forvejen bag et særligt kursus på Københavns Universitet, hvor de studerende bliver undervist i såkaldt medicinsk entreprenørskab.

I Danmark er Anders Thelborg den øverst ansvarlige for Bristol-Myers Squibb. Han var samtidig medlem af det regeringsnedsatte vækstteam, som i fjor afleverede en række forslag til, hvordan den danske life science-branche kan fastholde sin førerposition.


12 mia. til dansk forskning

For Bristol-Myers Squibb, der de seneste år har ladet milliarderne regne over dansk forskning, er investeringen i det særlige gymnasieforløb en investering i fremtidens potentielle biotekstjerner.

»Vi har investeret og indgået aftaler til en værdi af over 12 mia. kroner i Danmark over de seneste fem år. Det er investeringer, vi har lavet i dansk life science og helt specifikt i danske biotekvirksomheder. Vi vil gerne tage vores ansvar for at så frøene, så dansk biotek også kommer til at leve godt i fremtiden,« siger Anders Thelborg.

Medicinaldirektøren ønsker af hensyn til sine samarbejdspartnere ikke at fortælle, hvor mange penge selskabet bruger på sponsoratet af det særlige gymnasieforløb. Han nøjes med at slå fast, at Bristol-Myers Squibb »bruger betydelige ressourcer for at få det til at flyve«. Bristol-Myers Squibb lancerer det særlige talentforløb i samarbejde med Københavns Universitet og Fonden for Entreprenørskab, der har som mission at udbrede kendskabet til entreprenørskab i Danmark.

Fondens direktør, Christian Vintergaard, mener, at det er af afgørende betydning, at jagten på morgendagens biotektalenter bliver sat ind så tidligt som muligt.

»Hvis vi gerne vil have, at de unge skal tage iværksætteri og innovation til sig, så viser vores forskning, at jo mere de unge møder det i deres skole og studietid, jo større er chancen for, at det sidder fast, når de nærmer sig deres arbejdsliv,« siger Christian Vintergaard.

 


Fakta: FAKTA Kort om den nye elitelinje

Den amerikanske medicinalgigant Bristol-Myers Squibb lancerer sammen med Københavns Universitet og Fonden for Entreprenørskab en særlig elitelinje med fokus på life science på to danske gymnasier - Herlufsholm Skole og Nærum Gymnasium.

Samarbejdspartnerne leverer undervisning, materiale og cases, der skal understøtte det faglige fokus.

Målsætningen er »at sikre høj specialiseret faglighed på eliteniveau« inden for life science-området.

På life science-linjen bliver desuden lagt særligt vægt på at udvikle og styrke de studerendes evner inden for iværksætteri.

Initiativet bliver sponsoreret af Bristol-Myers Squibb.


HISTORIE Herlufsholm

Herlufsholm er Danmarks svar på den eksklusive engelske skole Eton.

Herlufsholm er et tidligere kloster, men er nu en privat dagskole og kostskole.

Skolen blev grundlagt 23. maj 1565 af admiral Herluf Trolle og hofjomfru Birgitte Gøye.

I de første mange hundrede år var skolen forbeholdt drenge. Først i 1966 fik piger adgang til skolen.

Man kan gå på skolen fra 6. klasse til 3. g.

  • Flemming Zachariasen har været rektor på Herlufsholm siden 2016. Han er her fanget i »Mygningen«, der huser en imponerende samling af udstoppede dyrearter. 
  • Caroline Hovmand Larsen og Amin Xapana er begge 16 år og går i 1. g på Herlufsholm. De er begge elever på den særlige life sciencelinje. Foto: Søren Bidstrup