Flemming Zachariasen fratræder som Heis

herlufsholm-skole.jpg
29 jul 2019

Flemming Zachariasen fratræder som rektor pr. 1. august 2019 og Mikkel Kjellberg konstitueres herefter som rektor.

Som det fremgår af pressemeddelelsen på hjemmesiden (SE HER), fratræder Flemming efter gensidig aftale med bestyrelsen og Flemming har sidste arbejdsdag på skolen d. 31. juli.

Vi takker Flemming for hans store indsats som rektor igennem 3 år. Herlufsholm skole er i dag vel forberedt til under en ny rektor at implementere den nye strategi, således at skolen fremover fortsat uddanner unge til at gøre en positiv forskel i verden.  Dertil kommer, at skolen i Flemmings tid som rektor har fortsat den flotte fremgang i faglige resultater som placerer skolen blandt landets bedst præsterende på diverse ranglister over såvel karaktergennemsnit som løfteevne. I år har skolens elever på IB og STX præsteret eksamensgennemsnit, som er de højeste i skolens historie (efter den nye karakterskala).

Stillingen som rektor vil blive opslået d. 8. august, og search-firmaet Muusmann er engageret til at støtte skolen i ansættelsen af en ny rektor. Vi forventer, at en ny rektor kan starte senest 1. januar.

Med venlig hilsen

Torben von Lowzow
Forstander