Ny Forstander på Herlufsholm

torben-von-lowzow-300w-1.jpg
10 jan 2019

Forstanderskifte på Herlufsholm

Efter otte år som Forstander for Herlufsholms Skole og Gods giver Jens Moberg d. 1. februar 2019 stafetten videre. Ny forstander bliver Torben von Lowzow, civil ingeniør og MBA. Torben er blandt andet medejer af Dedert A/S og Simatek A/S, ejer af godset Løvenholt og har mere end 20 års erfaring som direktør og i bestyrelser i danske og internationale selskaber. Torben von Lowzow har været medlem af Herlufsholms bestyrelse i fem år, herunder som næstformand, og er selv dimittend fra Herlufsholm i 1980.


En skole i rivende udvikling

I Jens Mobergs tid som forstander har Herlufsholm skole og Gods gennemgået en meget positiv udvikling. Gymnasiet har udviklet sig stærkt fagligt og har de senere år ligget i toppen af de danske gymnasier, målt på studenternes gennemsnitskarakter for deres studentereksamen. Senest har gymnasiet tilbudt en helt ny vifte af stærkt profilerede studieretninger, blandt andet studieretningen Life science, hvor et samarbejde om denne foregår mellem Herlufsholm, Københavns Universitet, Fonden for Entrepenørskab og medicinalfirmaet Bristol-Myers Squibb. Skolens grundskole samt International Baccalaureate-uddannelse er præget af den samme høje faglighed. Skolen har også gennemgået en massiv modernisering af dens bygningsmasse. Der er opført et nyt og moderne fysikum, skabt nye læringsmiljøer i en helt ombygget Helenhal og gennemført en omfattende renovering af en af verdens måske ældste skolebygninger, inklusiv en helt ny plads til ophold og gennemgang. Endelig har skolen fået en ny og alsidig sportsplads til rådighed.


Jens Moberg udtaler: "Det var været en ære og glæde at bidrage til skolens 450-årige historie. Herlufsholm er en enestående skole, hvor mange dygtige medarbejdere hver dag yder en fantastisk indsats for at udvikle vores elever fagligt og socialt. Helt tilbage fra skolens stiftere, har skolens klare fokus været på uddannelse såvel som dannelse. Begge kompetencer er lige så vigtige i dag som de var for 450 år siden. Med solid forankring i historien, skal skolen løbende udvikle sig og være på forkant med den rivende globale udvikling inden for læring og udvikling af unge. Jeg er meget glad for og stolt af at have været med til sammen med skolens dygtige bestyrelse, ledelse og medarbejdere at løfte denne opgave i de sidste 8 år."


Hvad fremtiden bringer

Den tiltrædende forstander Torben von Lowzow glæder sig til den kommende udfordring og udtaler: "Vi har i de sidste år lagt grundstenen til nye tiltag på Herlufsholm. Vi vil fortsætte tilpasningen af de akademiske uddannelser til de krav, der stilles for at Herlufsholm tilbyder attraktive uddannelsesforløb, men særligt vil vi øge fagligheden i vores ekstraskolære aktiviteter, da Herlufsholm her kan tilbyde eleverne unikke muligheder for at arbejde med deres personlige udvikling. Herlufsholm vil således fremover fortsat give Herlovianere relevant faglig viden, evnen til at arbejde med sig selv med stærke sociale kompetencer, som gør at vores elever efter skoletiden kan tage et medansvar for at bidrage til vores samfund. Jeg glæder mig til, sammen med vores dedikerede lærere og medarbejdere, at fortsætte udviklingen af Herlufsholm som et attraktivt tilvalg for unge i deres valg af uddannelse."