Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Logo med mission og vision.tif
08 feb 2019

Herlufsholm involverede hele skolens fællesskab til at deltage i en online spørgeundersøgelse, som var tilgængelig for besvarelser i perioden fra 14. - 21. dec 2018.

Målet med undersøgelse var, at give et bredt og stærkt funderet input til en ny strategiplan. Skolen ønskede, gennem en fælles involvering af elever, forældre, medarbejdere gammelherlovianere at forme skolens retning i kommende år. I alt ca. 5.300 spørgeskemaer blev udsendt og hele 960 svarede retur - tak til alle der såvel modtog, som besvarede skemaet.

De samlede resultater har i den seneste måned været grundlaget for at kunne redefinere Herlufsholms mission, vision, værdier og de intentioner og strategiske mål, vi sætter os for de kommende år.  

Dette vigtige resultat, som bliver vores fælles ståsted nu og fremover, står endeligt færdigt forventeligt i slutningen af denne måned.
Er du interesseret i resultatet af denne undersøgelse kan du sende en mail til alumni HER og rekvirere en opsummering af resultatet for alle besvarelserne.