CEPOS placerer Herlufsholm i top

Herlufsholm.jpg
24 apr 2020

Herlufsholm nr. 5 på CEPOS rangliste over danske gymnasier

Når tænketanken CEPOS hvert år ser på undervisning på undervisningseffekten, er det fordi de ønsker at undersøge skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Der tages derfor højde for elevernes sociale og økonomiske rammer i analysen.

Forskningschef for CEPOS Henrik Christoffersen udtaler på deres hjemmeside ”Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Og i vid udstrækning er der tale om, at det er de samme skoler, der år efter år formår at løfte deres elever, mens det omvendt generelt er de samme skoler, der har vanskeligere ved at magte opgaven.”

 

God læringskultur giver gode resultater

Det er resultaterne fra 2019, der danner basis for den flotte 5. plads ud af 140 gymnasier. Det giver gymnasiet en socioøkonomisk løfteevne på +0,3.

Gymnasiets flotte 5. plads ud af 140 gymnasier understreger resultatet fra efteråret, hvor Herlufsholms grundskole blev placeret blandt landets 2% bedste skoler med en stærk 20. plads ud af 1400 folke-, grund- og friskoler.

Det glæder Rektor på Herlufsholm Mikkel Kjellberg, at skolen hvert år figurerer i toppen af listerne for både gymnasier og grundskoler i Danmark: ”På Herlufsholm træder eleverne ind i en tradition for dannelse, der er baseret på livslang læring. Det bestyrker os i, at vores fokus på personlig udvikling og et aktivt fritidsliv understøtter elevernes faglige læring. At vi kan se på ranglister, at det giver gode resultater i sidste ende, er resultatet af en god kultur for læring, lærernes undervisningskompetencer og elevernes hårde arbejde”.

Gymnasiets placering er en god nyhed, der kommer på et tidspunkt, hvor der næsten er helt tomt for elever på grund af Coronakrisen, som har hjemsendt stort set alle elever i hele Danmark. På Herlufsholm er det også kun skolens 3.g’ere, der har fået lov til at genoptage den fysiske undervisning. Resten af skolens elever undervises fortsat virtuelt derhjemme.