Kirken er klar til genåbning efter restaurering

2018-10-10.jpg
25 jan 2020

Sjællandske var på besøg i forbindelse med genåbningen af kirken. Herunder kan læses artiklen af Mia Than West:

Den er blevet kalket indvendigt, og alle dekorationer, træværk og malerier er blevet restaureret og shinet op. Fanen er skiftet ud med en ny en af slagsen, og gulvet under bænkerækkerne er slebet ned. Der er desuden kommet nyt varmeanlæg og varme under bænkene. Alle ellinstallationer er blevet udskiftet, og der er kommet nye teglsten på gulvet, som også er ført ud i våbenhuset.

Kirken er desuden blevet digitaliseret med nyt lyd-og lysanlæg. Lyset kan justeres og er langt hen af vejen LED.

Der er sat spot op flere steder i kirken - blandt andet på orglet og væggen bag.

Der er desuden sat et kamera op i kirkerummet. Det kan zoome ind forskellige steder -eksempelvis på bruden, der kommer ind i kirken.

Det, der filmes kan vises på de nye projektorskærme, som hænger ned fra loftet foran altertavlen. Når skærmene ikke er i brug, vil de være gennemsigtige, så de forstyrrer mindst muligt.

-De kan gøres næsten usynlige. Tanken er helt oplagt, at der på sigt kan være salmevers deroppe, så salmebøgerne droppes. Sidder du med en salmebog, kigger du ned. Sidder du og kigger op på skærmen, er du mere nærværende, forklarer Michael Pilemand, der er teknisk chef på Herlufsholm Skole og Gods.

-Det er ikke en nødvendighed, men vi havde et lydanlæg, der ikke var særlig brugbart. Og så har det udviklet sig, uddyber han.

Kameraet kan også bruges til livetransmitteringer, så de forældre, der sidder et andet sted i verden, kan følge med i forskellige begivenheder.

-Vi kan gøre det i nogle situationer, hvor det giver mening, og i de tilfælde, hvor det vil have et formål. Vi vil godt have folk ind i kirken, siger menighedsrådsformand Poul Sandberg.

Dyrere end forventet Renoveringen startede i maj 2018, hvor der blandt andet skulle kalkes vægge for første gang i 40 år. Kirken var kortvarigt åben fra midten af april til 27. juni 2019, men lukkede igen på grund af skimmelsvamp. Og så greb det om sig.

-Det var ikke tanken fra start. Det startede med, at vi skulle have hvidtet og kalket væggene op. Vi fik konstateret skimmelsvamp, og derfor udviklede det sig, siger den tekniske chef.

Derfor er renoveringen også blevet noget dyrere end forventet. Den samlede pris ender på næsten 30 millioner kroner. Stiftelsen betaler størstedelen, mens menighedsrådet betaler under en femtedel.

Et stort afsavn Mens renoveringen har stået på, er de kirkelige handlinger rykket til Sct. Peders Kirke, og de omkring 630 elever på Herlufsholm har fået flyttet deres morgensang, dimission og den traditionelle Trollemorgen til et andet sted på skolen. De ser nu frem til igen at kunne tage den populære kirke i brug.

-Det betyder helt klart meget.

Skolen har lidt et stort afsavn i perioden. De glæder sig meget til at komme tilbage, siger Michael Pilemand.

Også menighedsrådsformand Poul Sandberg glæder sig til, at menigheden igen kan komme til gudstjenester, bryllupper, barnedåb og andre kirkelige handlinger i Herlufsholm Kirke.

-Den er rigtig godt besøgt.

Vi har været meget glade for samarbejdet med Sct. Peders Kirke, men det bliver godt at komme tilbage, siger han.

Tyvstarter genåbning Kirken genåbner officielt med pomp og pragt søndag den 26. januar med åbningsgudstjeneste og højmesse klokken 14, hvor alle er velkomne.

Her vil kirkens tre præster og vikarpræsten deltage i handlingen, og kirkens nye udstyr skal afprøves med plancher og tekster på skærmene.

Åbningen markeres efterfølgende i skolens festsal, hvor der vil være lidt at spise at drikke. Her bliver kirkens nybroderede brudetæppe, der skal ligge under brudeparret, når de knæler, også præsenteret.