Mikkel Kjellberg bliver permanent rektor på Herlufsholm

DSCF3375 - Mikkel Kjellberg - Fotograf Tony Nielsen.jpg
06 feb 2020

Herlufsholm Skole og Gods kan med glæde meddele, at konstitueret rektor Mikkel Kjellberg er udpeget til rektor for Herlufsholm Skole

Det bliver den 45-årige Mikkel Kjellberg, som fremover kommer til at stå i spidsen for Herlufsholm. Mikkel Kjellberg har været på Herlufsholm siden 1999, hvor han blev ansat som underviser i gymnasiet og IB.

Med implementeringen af gymnasiereformen i 2004 blev Mikkel Kjellberg en del af gymnasieledelsen på Herlufsholm med ansvar for drift og digitalisering, og han har siden sommeren 2012 været leder af gymnasiet.

Mikkel Kjellberg har som en del af ledelsen på Herlufsholm været en central figur i arbejdet med implementeringen af to gymnasiereformer og en karakterreform, samt i etableringen af gymnasiets fagligt profilerede studieretninger. Et arbejde, der i samspil med skolens fokus på personlig udvikling og trivsel, har været medvirkende til at hæve skolens faglige niveau til at være blandt de førende i Danmark.

Bestyrelsen udnævnte i august sidste år Mikkel Kjellberg til konstitueret rektor – en opgave som Mikkel Kjellberg har løst så tilfredsstillende, at bestyrelsesformand Torben von Lowzow opfordrede ham til at søge stillingen som rektor.

Bestyrelsen har igennem efteråret haft dialog med en række kandidater, som hver især ville kunne bestride stillingen som rektor for Herlufsholm.
Samtidig har det været en glæde for bestyrelsen at følge, hvorledes Mikkel Kjellberg som konstitueret rektor har påtaget sig ansvaret for ledelsen af skolen i denne periode. Han har været en naturlig leder for skolens medarbejdere, elever og forældre. Det var vores vurdering, at Mikkel Kjellberg med sin lange erfaring på Herlufsholm, senest som leder af gymnasiet og IB, ville være en stærk kandidat. Derfor besluttede vi relativt sent i processen at opfordre Mikkel Kjellberg til at søge stillingen som rektor for Herlufsholm Skole og Gods."

Bestyrelsesformand Torben von Lowzow fortsætter: ”Vi mener, at vi har fundet den bedste rektor for Herlufsholm og er rigtig glade for, at Mikkel Kjellberg med sit fokus på faglighed og elevtrivsel skal være med til at sikre, at Herlufsholm kan forblive en markant og førende skole i Danmark. En skole med fokus på at uddanne det hele menneske, så det kan gå foran og tage ansvar – for sig selv, for andre og for det fællesskab, vi alle er en del af. Vi ser derfor frem til det fortsatte samarbejde og Mikkel Kjellbergs ledelse af Herlufsholm.

Mikkel Kjellberg glæder sig over bestyrelsens beslutning: ”Det har været en spændende opgave som konstitueret rektor at stå i spidsen for Herlufsholm, en enestående skole med en lang traditionsrig historie, som har været en stor del af mit liv i nu over 20 år. Jeg har i det sidste halve år oplevet et godt og givende samarbejde med både elever, ansatte, forældre og bestyrelse, hvilket har været medvirkende til, at jeg nu har ønsket at påtage mig opgaven som rektor, og jeg takker bestyrelsen for den tillid, de med udnævnelsen har vist mig."

Mikkel Kjellberg tiltræder officielt som rektor pr. 7. februar 2020, hvor også han og hans familie vil flytte ind i rektorboligen på Herlufsholm.

Herlufsholm er vært for en tiltrædelsesreception for Mikkel Kjellberg i Festsalen fredag den 6. marts kl. 14:00, hvor ansatte, samarbejdspartnere og presse er inviteret.