Prinsesse Benedikte besøgte Herlufsholm

SOS 2.jpg
03 mar 2020

Prinsesse Benedikte er protektor i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og i den egenskab deltager hun i en workshop for elever på Herlufsholm Skole.

Leder af Herlufsholm Skoles grundskole, Anne-Louise Boelsmand, forklarer, at der er lavet en strategi for elevernes sundhed.

- Vi vil skabe bevidsthed om skyggesiden ved ungdomskulturen med selvskade og spiseforstyrelser, Anne-Louise Boelsmand.

Prinsesse Benediktes bidrag til temadagen er at levere et oplæg om en sag, som ligger hende nært.

- Vi vil nedbryde tabuer og give viden til eleverne, så de kan agere, hvis de når dertil, at de overvejer selvskade, siger Anne-Louise Boelsmand.

Der ser ud til at der er et stort behov for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade gennemfører årligt flere end 5000 samtaler og aktiviteter.

Det kan være rådgivende og støttende samtaler og forskellige typer aktiviteter. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade uddanner og vejleder desuden fagpersoner, politikere og andre interesserede til at håndtere spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen holder også foredrag, workshops og andre aktiviteter i hele landet med deltagelse af flere tusinde mennesker hvert år. Cirka 250 frivillige medarbejdere bidrager.

Landsforeningen har fem afdelinger - en af dem ligger i Næstved.

Prinsesse Benedikte har været protektor for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade siden 2001.