Herlufsholm er certificeret Grøn Skole

FI1.jpg
26 maj 2021
Da vi for 2 år siden skulle formulere vores strategi, ud fra de mange gode input der var kommet fra elever, forældre, medarbejdere og gammelherlovianere, var der ingen tvivl om, at den grønne dagsorden skulle prioriteres. ’Vide mere – kunne mere – gøre mere’ blev det mantra, vi samlede den nye strategi omkring, med målrettede indsatser inden for de 3 områder; personlig udvikling, høj faglighed og bæredygtighed. En af indsatserne under overskriften bæredygtighed var netop, at det grønne flag igen skulle vejre over Herlufsholm Skole.
Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan markere, at endnu et vigtigt delmål fra vores strategi er nået, og her i en proces hvor elevinvolveringen og engagementet har været stor. Arbejdet med Grøn Skole har været med til at åbne vores øjne for nye måder at samarbejde på, og flere initiativer har fået luft under vingerne, f.eks. udvikling af køkkenets tilbud af vegetarretter, anvendelse af bionedbrydelig emballage, affaldssortering, energisparende foranstaltninger og meget mere. Senest har eleverne i 7. 8. og 9. årgang haft fokus på enten vand, affald eller energi, og i den forbindelse samarbejdet både med AffaldPlus på Ydernæs, og vores egen interne driftsafdeling, som er et eksempel på, at lærerne har arbejdet målrettet med at inddrage bæredygtighed og FN's verdensmål i den daglige undervisning.
Vi er sikre på, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der begge var fremsynede og havde et stort samfundsengagement, ville være stolte over at se, hvordan vi få dage før skolens 456 års fødselsdag, arbejder med en af vor tids største samfundsmæssige udfordringer, og vi er glade for – og takker for den støtte og inspiration vi har fået gennem Friluftsrådet og lokale samarbejdspartnere.