Studenter fra Herlufsholm gør en forskel i kampen mod COVID-19

4.jpg
07 jan 2021

Jeg er den heldige leder af efterhånden 2 håndfulde unge mennesker, der netop i sommers er dimitteret fra Herlufsholm.

Test centeret er en meget ny organisation og ikke alle rammer er endnu sat. Det stiller store krav til medarbejdernes mind set, omstillingsparathed, vilje og ikke mindst arbejdsindsats og moral. At starte en ny organisation op, er hårdt arbejde da fundamentet ikke er skabt endnu, og at stenene lægges imens vi går på stien.

Jeg fik en gave, da jeg ansatte et par friske unge mennesker ude fra Herlufsholm i starten af August måned. Jeg startede med at ansætte 2 stk. der nu i skrivende stund tæller 9 fantastiske unge mennesker. De har simpelthen rekrutteret hinanden, da de alle syntes at test centeret er verdens bedste job. Hver dag yder de en kæmpe indsats. De tænker innovativt, tager del og ansvar i løsninger der bidrager til nye arbejdsgange og instrukser. Bidrager med deres IT-kundskaber, bidrager til nye arbejdsgange, bidrager med et fantastisk humør og ikke mindst et sammenhold og et humør der smitter af på resten af personalegruppen.

Jeg oplever som leder en gejst og et gåpåmod uden lige. De står alle gerne forrest i køen, når der skal gives og udvikles nye kompetencer. Jeg ser og oplever unge mennesker der tager ansvar, vokser i takt med opgaver der vokser og ikke er bange for nye udfordringer.

Mit lederhjerte bliver så stolt, når jeg ser hvordan de her unge mennesker får ting til at ske, mennesker til at vokse, og opgaver der ikke får lov til at stå uberørte hen. De bidrager i høj grad til at borgerne går derfra med en fantastisk oplevelse i vores Test center.

Deres arbejdsopgaver spænder vidt- fra kerneopgaven der i den simple forstand, er at pode de godt og vel de 1300 borgere vi i skrivende stund har igennem vores center dagligt. Det tæller også børn ned til 2 år, hvilket kræver en stor modenhed og tålmodighed af dem, da ikke alle børn er lige samarbejdsvillige til en podning. Derudover mestrer de fleste af dem vores sekretær funktion der betyder, at de er borgenes første kontakt og dermed både har et IT-ansvar for de bliver registeret korrekt, men i høj grad også et stort ansvar for at møde borgeren med en høj grad af professionalisme. De poder både borgere i samfundssporet der regnes for at være raske og uden symptomer og borgere i sundhedssporet, hvilket er borgere med milde symptomer på corona.

Derudover bidrager de til, at vores mobile enheder kører. De er hver dag alle ugens 7 dage på skift ude i regionen og sikre, at borgerne også har et testtilbud ude i regionen. Denne funktion kræver modenhed, struktur og organisering. Når de er ude med de mobile enheder, så skal de nemlig både kunne pode børn ned til 2 år, voksne og kunne være i sekretærfunktionen. De skal med kort varsel kunne ændre på et set up til en evt. ny udfordring, vi ikke har kendt på forhånd. De er hermed en stor bidragsyder til, at driften kan køre optimalt og vores kerneydelse bliver ydet med kvalitet.

Jeg er meget glad for, at jeg tog chancen og ansatte nogle fanstatiske unge mennesker i et sabbatår, hvor bla. halvdelen af dem skal ind og læse medicin til februar. Jeg er glad for, at jeg som leder og som menneske kan være bidragsyder til at uddanne og udvikle nogle så dygtige og kompetente unge mennesker.

Tenna Børnig Mortensen
Afdelingsleder Test Center Danmark- Næstved