Temauge for 6. årgang: En øde ø

6. klasse øde ø
25 apr 2021

Kan man genfinde motivationen på en øde ø? Dét spørgsmål ønskede en gruppe lærere for 6. årgang at undersøge ved at udarbejde et anderledes program til en emneuge.

Samtlige fag indgik i temaugen, og eleverne skulle i høj grad selv beslutte og vægte fordelingen under de forskellige former for opgaver og løsninger deraf. Lærerne sørgede for et fælles udgangspunkt og en ramme til alle. 

Det var vigtigt for lærerne at minimere elevernes tid foran skærmen, og derfor bestod temaugen af mange praktiske udfordringer og opgaver, der skulle løses individuelt eller i grupper. Eleverne fik dagligt nye, anderledes oplæg og skulle sørge for at afslutte og dokumentere deres arbejde inden endt skoledag. De fik at vide undervejs, om det var henholdsvis foto, tegning, genstande, noget skriftligt eller video, der skulle dokumentere, hvordan de selvstændigt havde valgt at løse de respektive opgaver.

I forløbet trodsede lærere og elever desuden sammen fysikkens love og tog på tur til fantasiens land - virtuelt. Eleverne fik til opgave at forestille sig, at de og deres skib var kuldsejlet. De skulle redde sig i land på en øde ø, som de så skulle forsøge at overleve på. De begyndte med at udforske øen, trave rundt, tegne dens konturer op, registrere, notere. De forsøgte at sende en flaskepost i håbet om at få hjælp. De byggede en midlertidig lejrplads ud fra forskellige krav til funktionerne. De forholdt sig til vejret, til dyrelivet, indsamlede informationer og talte op. De undersøgte lejren, målte op, tegnede og forsøgte visuelt at gengive livet i deres midlertidige bopæl - og meget mere! 

Innovative påfund voksede både ud af muligheder og begrænsninger og blev forhåbentligt en lektie, de involverede kan bruge fremadrettet. En erfaring man kan tage med sig videre. Måske stadig en tavs viden til senere brug. Måske en fornyet tro på, at det hele nok skal gå. En motivation. At man selv i høj grad kan definere sit virke inden for en given ramme, og at man har indflydelse på langt mere end dét, man lige ser med det blotte øje. Historiens gang har det med at slå sine sløjfer. Mon ikke middelalderens Birgitte og Herluf også ville være stolte af skolens elever anno 2021?