Tilsynsrapport for grundskolen 2020/2021

HERLUFSHOLM_EMF_IMAGE_V116.jpg
18 jun 2021

Skoleåret er ved at gå på hæld, og det har været et særligt år. Derfor gør det os stolte, at grundskolens lærere alligevel har formået at sikre en undervisning, som den tilsynsførende beskriver positivt.

Undervisningen bliver bl.a. beskrevet som eksemplificerende, opmuntrende, understøttende, målrettet, tryg, anerkendende, opmærksom, velforberedt mm.

Med hensyn til undervisningsmaterialet har både de trykte og elektroniske materialer været velvalgte, moderne og alderssvarende. IT bliver inddraget i undervisningen, og eleverne er helt fortrolige med de elektroniske programmer. Mundtlige, skriftlige og afvekslende aktiviteter supplerer hinanden fint og bidrager til elevernes læring.

Du kan læse den fulde rapport nederst på hjemmesiden "Seneste udtalelse fra tilsynsførende vedr. grundskolen 2020/2021", hvor fokus især også er på trivsel.